nieuws

Door een stijgend aanbod van nieuwbouw en de verkoop van meer huurwoningen door woningcorporaties valt er meer te kiezen.

bouwbreed

Elsevier komt tot de conclusie dat de huizenmarkt kalmeert. Het weekblad brengt de beste oude en nieuwe wijken in beeld, inclusief de prijsverhoudingen in de vier grote steden. Een maagdelijke nieuwbouwwijk die volgens architectennormen volledig door de beugel kan, bestaat nog niet. Architecten en stedenbouwkundigen antwoorden op de vraag dan ook uitsluitend in compromissen. De meest geslaagde hedendaagse wijken zijn verrezen op terreinen die al tot de stad behoorden, maar geen woonbestemming hadden: De Esch en Kop van Zuid in Rotterdam, Kromhoutpark in Tilburg, het Java-eiland en GWL-terrein in Amsterdam. Oude terreinen hebben nu eenmaal sfeer.

Het doorzetten van de Afrikahavenplannen uit de jaren zestig kan bezwaarlijk anders dan als wanbeleid worden getypeerd. Dat meent A. Heertje die deze brandende kwestie breeduit meet in Vrij Nederland. Op het gebied van ruimtelijke ordening, economische ontwikkeling en milieu zal een tweede kabinet-Kok de coordinerende taak van de centrale overheid moeten herstellen. “De dreigende aanleg van de Afrikahaven dient zeker een zaak van Den Haag te zijn. Zonder afstemming op het hoogste niveau verwordt het Noordzeekanaal-gebied tot een zee van asfalt en beton zonder ecologische verbindingszones. Met de noodzakelijke integrale benadering van EZ, V en W en VROM wordt de kwaliteit van de infrastructuur een beslissend criterium voor de afweging van alternatieven op macroniveau. Voor mij staat vast dat de aanleg van de Afrikahaven dan van de agenda voor de harde infrastructuur wordt afgevoerd”, aldus Heertje.

Reageer op dit artikel