nieuws

Digitaal smoeltje voor tegelproducent

bouwbreed Premium

maastricht – De reorganisatie bij tegelbedrijf Trega International, voorheen Sphinx Tegels, betekent een flinke ommezwaai in de bedrijfsvoering. De productie en verkoop van kleine tegels is gestopt en nieuwe digitale technologieen bewaken sinds kort de productielijnen. “Dat was essentieel voor het voortbestaan van ons bedrijf”, reageert directeur en mede-eigenaar E. Snijer van Trega International.

Nadat het voormalige moederbedrijf Sphinx Gustavsberg zijn oude tegelfabrieken in Maastricht in de etalage zette en Sphinx Tegels verzelfstandigde, ontstond een ‘losse’ relatie met het voormalige moederbedrijf. “Zo af en toe treden we nog samen naar buiten toe op. We staan sinds twee jaar geheel op eigen benen, dat geeft wel een goed gevoel”, relativeert Snijer. Begin dit jaar koos de directie een nieuwe bedrijfsnaam.

Honderden

Waarom Trega?

“We hebben honderden namen bedacht en uiteindelijk Trega gekozen. Deze naam relateert aan onze thuisstad, Maastricht. We hanteren de merknaam Sphinx overigens nog steeds, maar mogen haar niet meer als handelsnaam gebruiken. Dat zou de beurskoers van ons voormalige moederbedrijf kunnen beinvloeden.”

Eind vorig jaar bleek dat 83 arbeidsplaatsen moesten verdwijnen om het inmiddels zelfstandige bedrijf winstgevender te maken. Snijer licht toe: “De concurrentie uit het voormalige Oostblok en Turkije is ronduit moordend te noemen. De tegelfabrieken schieten als paddestoelen uit de grond en daardoor zijn vooral de prijzen van kleinere tegels het afgelopen jaar flink gekelderd.”

Hoe moet het bedrijf daarop reageren?

“We kunnen er gewoonweg niet tegenop. Trega zou te kleine marges behalen als we op die sneltrein zouden springen. Het bedrijf zou zichzelf simpelweg kapotdraaien.”

Modern

Snijer besloot de doelstellingen van Trega verder aan te scherpen. De verkoop van kleine tegels werd gereduceerd en het bedrijf voerde hoogwaardige digitale technologieen in, waardoor het productieproces in een klap flink werd gemoderniseerd. “Daardoor moesten er inderdaad ook arbeidsplaatsen verdwijnen. Dat is erg vervelend, maar aangezien we ons sinds het begin van dit jaar meer zijn gaan richten op grotere tegels en complete consumentenpakketten, kon het gewoon niet anders.

De directie haalde de digitale technologie binnen het bedrijf. De glazuurlijnen, die het smoeltje van de keramische tegels bepalen, werden vanaf dat moment door de computer gestuurd. Verder wordt sinds kort ook de controle van de tegels door de computer uitgevoerd.

Vakbond De Unie plaatste op voorhand al vraagtekens bij de ontslagen, want had de directie niet beloofd dat er geen gedwongen ontslagen zouden vallen door de verzelfstandiging?

“Nadat we in diverse gesprekken duidelijk hadden gemaakt dat deze reorganisatie essentieel zou zijn voor het voortbestaan van Trega, waren de reacties al milder. We hebben zoveel mogelijk mensen herplaatst bij andere bedrijven en een goed sociaal plan opgesteld voor onze oud-werknemers.

Snijer ziet een goede toekomst voor Trega in het verschiet liggen: “We zullen onze volumes niet te hard laten groeien en op marge blijven sturen. Met vierhonderd werknemers en een jaaromzet van 115 miljoen gulden moeten we op die manier ten minste onze positie als marktleider op de consumentenmarkt kunnen vasthouden.”

Directeur en mede-eigenaar E. Snijer van Trega International: “We hebben in een klap het productieproces gemoderniseerd. Meer technologie en grotere tegels vormen de sleutels voor ons bedrijf.” Foto: Ermindo Armino

Reageer op dit artikel