nieuws

Corporaties Kolping en Ariens vallen elkaar in de armen

bouwbreed Premium

Aan alle zakelijke voorwaarden voor synergie en toegevoegde waarde wordt voldaan. Wat dat betreft kan de fusie tussen Woningvereniging Kolping in Nijmegen en Woningstichting Mgr. Dr. Ariens in Wijchen zonder meer een verstandshuwelijk worden genoemd. Maar de woorden “Wij zijn verheugd u mede te delen dat…” waarmee de twee corporaties de gezamenlijke annonce van hun samengaan aanheffen, suggereert dat er meer aan de hand is. Het mooie is: “Onze doelstellingen in de volkshuisvesting komen overeen. Onze denkbeelden over de inrichting van de organisatie en werkwijze sluiten op elkaar aan. Het bezit sluit goed op elkaar aan. Bovendien passen de culturen goed bij elkaar”, jubelen de fusiepartners.

De voordelen van de fusie zijn overigens eerst gekwantificeerd en gekwalificeerd door Coopers en Lybrand. Zelfstandig verder gaan zou tot aanzienlijke desinvesteringen hebben kunnen leiden, bracht het haalbaarheidsonderzoek aan het licht. De fusie – die op 1 juli 1999 een feit moet zijn – reduceert de investeringen met enige tientallen miljoenen.

Ariens en Kolping bezitten samen ruim een kwart van de sociale huur in de regio. De verhuurbaarheid is goed, en dat biedt de nieuwe corporatie volgens Coopers en Lybrand een stevige basis om te gaan functioneren als de toonaangevende volkshuisvester in de regionale markt.

Het gezamenlijke bezit, omvat ongeveer 15.000 wooneenheden, waarmee in 1997 een omzet werd gehaald van f. 134 miljoen.

Reageer op dit artikel