nieuws

CAO a la carte voor architectenbureaus

bouwbreed

Een belangrijke stap op weg naar flexibilisering, zo betitelt de Bond van Nederlandse Architecten het cao-akkoord voor de periode april 1998 – april 1999 dat is bereikt met de werknemersorganisaties. De maximumgrens aan overwerk is enigszins verhoogd en gewerkt wordt aan de invoering, per april 1999, van een cao a la carte. Daarbij kunnen werkgever en werknemer zelf werktijd en geld tegen elkaar uitruilen. Invoering van een

36-urige werkweek, het heikele punt uit de vorige onderhandelingen, is daarmee van tafel. De loonsverhoging is in het akkoord vastgesteld op drie procent, een sterkere verhoging dan in de vorige cao. De BNA ziet dit resultaat als goed gemiddelde tussen streven naar loonmatiging gezien de matige rentabiliteit van de meeste architectenbureaus en de benodigde loonruimte om op de krappe arbeidsmarkt toch gekwalificeerde krachten te kunnen aantrekken. Met name CAD-tekenaars blijken in de praktijk moeilijk te werven.

Reageer op dit artikel