nieuws

Burgemeesters duwen Den Haag met neus op Parkstad Limburg Van zwart naar groen kost f. 3,1 miljard

bouwbreed

‘Van zwart naar groen’, is het toverbaleffect dat de aandacht moet vestigen op de bijzondere kwaliteiten van de regio: ‘duurzaam en groen, stedelijk en uitdagend, innovatief en internationaal’. Uit de as van de steenkolenhopen verrijst in de oostelijke mijnstreek een nieuw stedelijk perspectief: Parkstad Limburg. Over tien jaar mag niets meer herinneren aan de grauwsluier die de industriele revolutie over dit gebied heeft gelegd. Kosten f. 3,1 miljard.

Elke keer als in de landelijke plannenmakerij de naam Randstad viel, moeten ze in Zuid Limburg het gevoel hebben gehad van iemand die z’n trein mist omdat hij in de verkeerde rij voor het loket is gaan staan. Daarom waren de burgemeesters van Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Brunssum, Nuth, Voerendaal, Simpelveld en Onderbanken met z’n allen naar Den Haag gereisd om in het hol van de leeuw aandacht op te eisen voor hun plan: de Parkstad Limburg. Aan de vooravond van de verkiezingen hebben de acht gemeenten de oplossing van de sociaal-economische problematiek van de streek alvast hoog op de agenda van het volgende kabinet gezet.

Beklag

Met ruim 300.000 inwoners is de oostelijke mijnstreek een van de meest verstedelijkte gebieden van Nederland. Maar in aandacht blijft het gebied ver achter bij andere stedelijke agglomeraties. Zo deden de Parkstad-burgemeesters hun beklag over alle drukte over de Randstad. “Oostelijk Limburg lijkt daarbij onder te sneeuwen. De natuur- en culturele waarde van het gebied wordt schromelijk onderschat”, zei de burgemeester van Heerlen Th. Woltgens.

De acht gemeenten speelden al langer met het idee de regio onder de naam Parkstad prominent op de Europese kaart te zetten. Heerlen presenteerde plannen voor de bouw van 3400 woningen. Anderhalve maand geleden werd uiting gegeven aan het voornemen het imago van het gebied flink op te peppen.

Prijskaartjes

Nieuw in het gisteren gepresenteerde plan zijn de prijskaartjes die de acht aan de verschillende onderdelen hebben gehangen:

– 300 miljoen voor de ontwikkeling van de Westcorridor; revitalisering bestaande bedrijventerreinen f. 125 miljoen; ontwikkeling kleinschalige groene bedrijfsterreinen f. 150 miljoen; koppeling regionale infrastructuur (auto, trein, bus) f. 125 miljoen; aanleg van een binnen- en buitenringweg f. 250 miljoen; aansluiting van Zuidoost Nederland op de HSL Londen, Parijs en Frankfurt/Berlijn door middel van doortrekking van de intercity uit de Randstad via Heerlen CS naar Aachen Hbf f. 171 miljoen; aanleg knooppunt lokaal, regionaal en nationaal openbaar vervoer bij Intercitystation Heerlen f. 265 miljoen; hoogwaardige openbaar vervoerslijnen f. 90 miljoen; landschappelijke en stedelijke herinrichting van ‘niet afgewerkte gebieden van delfstoffenwinning’ f. 300 miljoen; uitbreiding natuur en recreatie f. 138 miljoen; oprichting van publiek-private ‘Parkstadmaatschappij’ voor onder meer woning- en utiliteitsbouw f. 750 miljoen.

Kracht

Naast subsidies van het Rijk verwachten de burgemeesters ook een financieel beroep te kunnen doen op de Europese Structuurfondsen uit Brussel en de bedrijven DSM en ABP die in het gebied zijn gevestigd.

Stuwende kracht achter de economische ontwikkeling van Parkstad Limburg is “de internationaal gunstige ligging van de regio aan de as van Antwerpen/Brussel naar Midden Duitsland en verder, vlakbij het vliegveld Maastricht Aachen Airport”. Binnen een straal van 200 kilometer wonen 50 miljoen inwoners.

Eurregionale ligging van Parkstad Limburg.

Reageer op dit artikel