nieuws

Brussel wil ondernemingsraad bevorderen

bouwbreed

brussel – Het Europese Parlement wil dat werknemers worden geinformeerd en geraadpleegd over de financiele toestand van hun bedrijf.

Dat geldt vooral voor onderwerpen als investeringen, productie en verkoop. Informatie en raadpleging zijn ook verplicht voor alle besluiten die vergaande gevolgen kunnen hebben voor de organisatie van het werk. Te denken valt aan nieuwe productieprocessen, verhuizingen, fusies en productievermindering.

De verplichting gaat eveneens op voor opleidingen, gelijke kansen en gezondheid/veiligheid op de werkplek. Vertegenwoordigers van werknemers dienen in de periode dat ze hun functie uitoefenen plus het eerstvolgende halfjaar wettelijke bescherming tegen ontslag te krijgen. De bescherming omvat ook benadeling in loopbaan en beloning. De voorstellen gelden voor bedrijven vanaf vijftig medewerkers, inclusief de overheid. De lidstaten moeten maatregelen treffen om het sociale overleg in kleinere bedrijven te bevorderen.

Reageer op dit artikel