nieuws

Brazilie doet 30.000 kilometer verkeersweg van de hand

bouwbreed

Brazilie wil op korte termijn zo’n 30.000 kilometer verkeersweg privatiseren. Het landsbestuur hoopt met deze maatregel het achterstallige onderhoud weg te werken. Het particuliere kapitaal moet tevens een forse uitbreiding van het wegennet in gang zetten. Onder meer de Braziliaanse gww rekent er mee dat de privatisering in de komende tien jaar zo’n f. 20 miljard aan investeringen genereert. In het land ligt ruim 150.000 kilometer geasfalteerde weg.

Om en nabij 90 procent daarvan verkeert volgens een onderzoek van de Braziliaanse gww-organisaties in slechte staat. Gebrek aan onderhoud is de ene reden voor deze toestand; slechte aanleg de andere.

In het verleden viel de opdracht voor wegenwerken doorgaans toe aan goede bekenden van de aanbesteder. Die lette meer op de hoogte van de ‘vriendenbetaling’ dan op de kwaliteit van de uitvoering. Dat wreekt zich in toenemende mate omdat het verkeersaanbod in Brazilie aanzienlijk stijgt. Het ontbreekt de verschillende overheden aan middelen voor reparaties. Het landsbestuur noemt privatisering de enige oplossing.

Brazilie wil de genoemde 30.000 kilometer in concessies van 20 tot 25 jaar uitgeven. De gegadigden verplichten zich tot onderhoud en uitbreiding van hun wegen. Niet alleen de Braziliaanse bouw rekent met goed gevulde orderportefeuille. Hetzelfde verwacht bijvoorbeeld de sector telematica. Die levert de voorzieningen voor het rekeningrijden. Het plan slaagt echter alleen wanneer er voldoende verkeer op de particuliere wegen komt. Een rendabel bedrijf vergt minimaal 2000 voertuigen per dag. Dat aantal rijdt momenteel op 10 procent van het Braziliaanse wegennet.

Brazilie heft momenteel tol op ruim 5 procent van het wegenbestand wat overeenkomt met ongeveer 8000 kilometer. De regering wil nog dit jaar 17.000 kilometer weg tolplichtig maken. Op 9 procent van de 50.000 kilometer rijksweg wordt inmiddels tol geheven. Bij wegen onder het beheer van deelstaten en gemeenten gaat het om 3,5 procent. De toestand van de ‘betaalwegen’ is beduidend beter dan van de ‘vrije wegen’. Dit gegeven zet de schatting van de Braziliaanse gww dat zo’n 90 procent van het wegennet in slechte staat verkeert in een ander licht. Alles bij elkaar gaat deze kwalificatie dan op voor om en nabij 30 procent. De omschrijving ‘goed’ geldt voor pakweg 40 procent van het bestand.

Accijnsverhoging

De wegen die niet voor privatisering in aanmerking komen wil het landsbestuur aanpakken met de opbrengsten uit de accijnsverhoging voor alle brandstoffen. Naar verwacht beloopt deze stijging 10 procent. Het bijbehorende wetsontwerp bindt de inkomsten aan wegenwerken. Brazilie schat de opbrengst op zo’n f. 6,2 miljard. Daarmee moeten de openbare investeringen in (auto)(spoor)(water)wegbouw verdubbelen. Het Braziliaanse parlement wil het voorstel niet zonder meer aannemen. Enerzijds omdat dit jaar verkiezingen plaats vinden; anderzijds omdat het land eerder slechte ervaringen opdeed met geoormerkte gelden.

Het gaat hier om de zogeheten cheque-belasting; een tijdelijke heffing op banktransacties waarvan de opbrengsten de openbare gezondheidszorg ten goede kwamen. De regering gebruikte het geld voor andere zaken en liet het parlement de maatregel als blijvend verklaren.

Reageer op dit artikel