nieuws

Bouwtijd boortunnels kan aanzienlijk korter Doorbraak in brandveiligheid tunnels

bouwbreed

Binnenkort komt een systeem op de markt waarbij de brandwerende laag op de betonnen bekledingselementen voor de tunnelwand van boortunnels al in de betonfabriek bij de fabricage van de segmenten wordt aangebracht. Daarmee vervalt het tijdrovende aanbrengen van brandwerende bekleding nadat de betonnen bekleding bij het boren van de tunnel is aangebracht. Met dit product kan de bouwtijd van tunnels zoals Botlekspoortunnel en Sophiatunnel aanzienlijk naar beneden.

Het systeem is ontwikkeld door Handelsmaatschappij ‘De Keerkring’, samen met Van Hattum en Blankevoort en Ballast Nedam Beton- en Waterbouw. De basis voor het nieuwe systeem is de spuitbare, brandwerende mortel: LightCem 1350 Spray dat vorig jaar december met succes door TNO is getest. Dit product voldeed aan de eisen die Rijkswaterstaat aan brandwerende bekledingen stelt, de bekleding moet een maximale temperatuur van 1350 graden Celsius kunnen hebben. Het doorontwikkelde systeem betreft een – wereldwijd gepatenteerd – systeem voor de productie van gebogen bekledingselementen voor tunnels met een brandwerende LightCem bekleding.

Het normale productieproces wordt door aanbrengen van de brandwerende laag op de betonnen elementen niet verstoord. De brandwerende laag met een dikte van 4 centimeter en het beton worden ‘nat in nat’ gestort. Met deze werkwijze wordt een optimale hechting verkregen van beide materialen.

Doorbraak

In de schone, gekromde bekistingsmal wordt een laag van 4 cm gemodificeerde LightCem aangebracht. Daarop komt de wapening. Dan wordt beton gestort. Het geheel wordt dan getrild. Wanneer de materialen voldoende zijn uitgehard, kan worden ontkist. De kist wordt schoongemaakt om weer te worden gebruikt. De geintegreerde elementen, met de brandwerende bekleding aan de binnenkant, gaan in opslag voor verdere uitharding. Het ontwikkelde systeem is in iedere betonfabriek te verwerken.

De ontwikkelaars spreken van een doorbraak in veiligheid van tunnels. Met de speciale elementen is de tunnel ook in de bouwfase al tegen brand beschermd. En dat is geen overbodige luxe, want de brand in een van de tunnelboormachines bij het boren van de spoortunnel onder oostelijke vaargeul in de Grote Belt, heeft het project een half jaar vertraagd.

Bovendien is met het systeem voor brandwerende bekleding een aanzienlijke besparing op de bouwtijd mogelijk. Tot nu toe moet de brandwerende bekleding in een aparte werkgang worden aangebracht nadat de betonnen elementen zijn geplaatst. Het gaat tot nu toe meestal om plaatmateriaal. Aanbrengen hiervan is tijdrovend.

De brandwerende bekleding wordt bij het plaatsen van de betonnen bekledingselementen al aangebracht. Er is voor gezorgd dat de brandwerende laag zo sterk is dat de gangbare vacuumapparaatuur op de mechanische plaatsingsarm gebruikt kan worden om de segmenten beet te pakken en in de tunnelwand aan te brengen.

Een eenmaal aangebrachte laag kan een temperatuur van 1350 graden Celsius in ieder geval nog een keer doorstaan. Dat is aangetoond. Omdat geen constructieve schade optreedt kan een tunnel na een brand ‘meteen’ weer worden gebruikt zonder tijdrovende reparaties te hoeven uitvoeren.

Voordeel

De gemodificeerde LightCem 1350 Spray wordt binnenkort op de markt gebracht door Handelsmaatschappij ‘De Keerkring’. Voor de bekledingselementen voor Westerscheldetunnel komt het product helaas te laat. Maar de ontwikkelaars denken dat de aannemers van de Botlektunnel en de Sophiatunnel er wel degelijk hun voordeel mee kunnen doen.

Drie elementen met de geintegreerde brandwerende laag zijn bij TNO getest tot 1350 graden Celsius. Na volledige afkoeling bleek geen enkele constructieve schade te zijn ontstaan.

Reageer op dit artikel