nieuws

Bouwstichting stopt met ‘stationslocatie Winsum’

bouwbreed Premium

Bouwstichting De Wierden trekt zich terug als opdrachtgever voor ‘stationslocatie’ Winsum. Zij vindt de financiele risico’s om op deze plek te bouwen te groot, zowel qua projectkosten als toekomstige exploitatie.

De Wierden verstrekte architectenbureau Timmer uit Scheemda opdracht een stations-woongebouw te ontwerpen. Vanaf de beginfase was het voor De Wierden echter duidelijk dat er sprake is van een moeilijke locatie voor woningbouw, vooral door een zogenaamde dubbele geluidsbelasting van zowel trein- als busverkeer.

Het woongebouw zou op beperkte afstand tot het spoor gebouwd worden. Bouwstichting De Wierden is van mening dat bij verdere toename van geluidshinder door mogelijke intensivering van vrachtrailverkeer, waarover door NS signalen zijn afgegeven, de geschiktheid van deze locatie als woonbestemming in heroverweging moest worden genomen.

Daarnaast krijgen huurcommissies in 1998 ruimte voor eigen beleid. Deze kunnen naar eigen inzicht zogenaamde 0-punten vaststellen voor woongenotbeperkende aspecten. Daarbij worden huurcommissies bevoegd om bij dergelijke aspecten huurprijsverlagingen vast te stellen van 25 tot 45 procent van de maximaal redelijke huur. Dit betekent, naast de reeds ingeschatte verhuur-risico’s, een nog groter financieel exploitatierisico voor De Wierden, aangezien geen zekerheid meer bestaat over de absolute hoogte van de te ontvangen huurbedragen.

Reageer op dit artikel