nieuws

Bouwfonds moet niets hebben van Vinex-rijksnormen ‘Verlammend keurslijf kan tot afzetproblemen leiden’

bouwbreed Premium

Bouwfonds wil af van “de verlammende” voorschriften voor dichtheden en stapelingspercentages op Vinex-locaties. Het leidt tot bebouwingsvormen waar de consument niet op zit te wachten met op termijn zelfs grote kans op afzetproblemen. “En dat is dan geen probleem voor ons want wij bouwen geen huizen als we ze niet verkopen. Nee, het probleem ligt dan bij gemeenten die met de locaties in de maag zitten”, aldus ir. C.Hakstege, vice-voorzitter Raad van Bestuur van Bouwfonds Nederlandse Gemeenten.

Samen met drs. J.W.M. Simons, voorzitter Raad van Bestuur, bepleit Hakstege een fundamentele herorientatie op de rolverdeling tussen centrale overheid en lagere overheden bij de regie van de verstedelijking. Lagere overheden weten volgens beiden “veel beter” wat de plaatselijke markt wil. Het leidt vervolgens tot plannen die aansluiten bij de behoefte. “En dat doet het verlammende keurslijf waarin de locaties nu worden ontwikkeld een stuk minder”, aldus Hakstege gisteren in het Amsterdamse Amstelhotel. Daar presenteerde Bouwfonds prima jaarcijfers. Zo heeft het bedrijf over 1997 een nettowinst van f. 147 miljoen geboekt en is het met de verkoop van 5800 woningen veruit de grootste woningontwikkelaar.

Truttigheid

Op tal van Vinex-locaties is Bouwfonds momenteel aan de slag. Hakstege zegt zich de afgelopen weken dan ook gestoord te hebben over opmerkingen van kamerleden waaronder Adrie Duivesteijn die de huidige bouwstroom als truttig en onder de maat bestempelen.

“In sommige gevallen worden we gedwongen om de doorsnee rijtjeshuizen te bouwen, dat willen we ook liever niet. Maar als ik kijk naar een Wateringse Veld of Leidsche Rijn dan kan ik alleen maar stellen dat dat niet truttig is. Maar we moeten af van die regie uit Den Haag. Laat de locaties samen met de lokale overheden aan de markt over. En dat leidt heus niet tot ongebreidelde woningbouw of een zee aan eengezinswoningen.”

De Bouwfonds-top hoopt wel dat er ruimere bebouwingsnormen komen. De markt moet de woningen nu eenmaal wel opnemen. “Maar”, zo benadrukte Hakstege , “doet de markt dat niet dan ligt het probleem niet bij ons. Want wij bouwen niet als we de woningen niet kunnen verkopen. Het probleem ligt dan bij de gemeente die in veel gevallen ook al de grond van de marktpartijen heeft overgenomen.”

Hakstege zegt verder niet ongelukkig te zijn met het feit dat minister De Boer verdere besluitvorming over de actualisering van de Vinex aan een volgend kabinet overlaat. “Integendeel, ik denk zelfs dat het goed is. Het geeft een adempauze waardoor we over de wijze van de bouwopgave kunnen nadenken.”

Meer over de financiele positie van Bouwfonds op pagina 5

Reageer op dit artikel