nieuws

Bouwbonden tegen verdere privatisering Loonruimte zal volledig worden benut

bouwbreed

Zowel de bouwbond van CNV als FNV is tegen een verdere privatisering van de sociale zekerheid. De CNV-bond denkt dat bij een verdere individualisering er hogere looneisen zullen worden gevraagd. De bouwbond FNV meent dat de loonruimte moet worden benut om de collectieve regelingen voor de bedrijfstak in stand te houden.

Freek van der Meulen, voorzitter Bouwbond CNV, maakte zijn stelling bekend in het kaderblad van zijn bond. Daarin geeft hij aan dat wanneer het liberale Paarse beleid wordt voortgezet met het kiezen voor de markt en het individu, werknemers hetzelfde zullen doen. Als werknemers meer voor zichzelf moeten zorgen, zullen ze daar ook de centen voor vragen, zo meent hij. Hij sluit niet uit dat de looneis bij de komende onderhandelingen voor een tweejarige cao voor het bouwbedrijf dan zal uitkomen op tweemaal 4%.

Van der Meulen heeft het paarse kabinet niet zo hoog zitten. Hij geeft toe dat er dringend maatregelen nodig waren die de niet zo beste economie, die het kabinet Kok bij zijn aantreden aantrof, moesten opkrikken. De collectieve lasten waren te hoog en arbeid te duur. “Maar het kabinet is te ver doorgeslagen. Neem de Ziektewet. Waarom was het niet genoeg om werkgevers de eerste twee tot zes weken te laten betalen? Door de Ziektewet helemaal af te schaffen, dreigen de zwakkeren buitenspel te worden gezet.”

Reparaties

Van der Meulen pleit voor reparatie in de sociale zekerheid. Er moet niet worden toegegeven aan het plan van de regering om werknemersorganisaties niet langer te betrekken bij de uitvoeringsorganisaties sociale zekerheid, zoals de SFB-uosv. Ook de privatisering van de Ziektewet moet voor een deel teruggedraaid worden. Het eigen risico voor werkgevers zou moeten worden beperkt tot de eerste dertien weken. Zijn vakcentrale zou de eigen verantwoordelijkheid van werkgevers voor zieke werknemers willen terugbrengen tot een half jaar.

‘Te snel afgeschat’

Vice-voorzitter Bram Visser van de bouwbond FNV “heeft niet de indruk dat we in staat zijn de Ziektewet te repareren”. Wel is hij van mening dat we met de Pemba (Premiedifferentiatie en Marktwerking bij Arbeidsongeschiktheid) te ver zijn doorgeschoten. “Mensen worden nu te snel geheel afgeschat.”

Een looneis van tweemaal 4% is wat hem betreft nog niet aan de orde. In april en mei wordt daarover de achterban geraadpleegd. Tegen de zomer stelt de bondsraad dan de cao-eisen vast.

Prive ziet hij meer in een poging een deel van de loonruimte te reserveren om collectieve regelingen voor de bedrijfstak te behouden.

Sociale woningbouw

Van der Meulen vindt ook dat de politiek zich maar weinig gelegen laat liggen aan de bouw. Door de decentralisatie van het bouwbeleid wordt meer en meer aan gemeenten overgelaten, die graag zaken doen met projectontwikkelaars. “Dat roept de vraag op wie zich nog bekommert om de sociale woningbouw.”

Volgens hem zouden gemeenten er goed aan doen meer met woningcorporaties in zee te gaan. Als corporaties kansen krijgen projecten te ontwikkelen, kunnen ze met de winst investeren in sociale woningbouw en verbetering van het leefklimaat van de eigen gemeente”.

En ander bewijs voor de geringe bemoeienis van de regering met de regio’s blijkt uit de achterblijvende economie in het Noorden. “De groeiende economie jaagt de bouw aan, maar in het Noorden is daar weinig van te merken. Daardoor blijven noordelijke werknemers in de bouw moeite houden om werk te vinden”.

Reageer op dit artikel