nieuws

Bouw volgend jaar traagste groeier Werkgelegenheid neemt nauwelijks meer toe

bouwbreed

“De investeringen in woningen worden al met al minder dynamisch.” Een typerend zinnetje in het ruim 200 bladzijden tellend Centraal Economisch Plan, dat donderdag werd gepubliceerd. Waar er in het algemeen ook voor volgend jaar nog sprake is van een economische groei, maakt het Centraal Planbureau voor de bouwnijverheid een uitzondering: de vertraging in het productievolume zal in de bouw relatief het sterkste zijn.

Het CPB voorspelt tegenover een groei van 3,75% nu, voor volgend jaar een economische groei van 3%. Om dat waar te kunnen maken is de uitgangspositie voor het nieuwe kabinet niet onverdeeld gunstig, aldus directeur H. Don van het CPB. Er dreigt lastenverzwaring in de orde van f. 2 miljard doordat de tekorten in de gezondheidszorg via premieverhogingen moeten worden weggewerkt. Bovendien moeten de vermogensposities van de sociale fondsen via premieverhogingen weer op een verantwoord peil komen.

Die groei van de economie brengt ook de nodige spanningen op de arbeidsmarkt mee, hoewel die niet zo overspannen zal raken als in een vorige periode met hoogconjunctuur. Dat is een gevolg van de flexibilisering, de groeiende uitzendmarkt en de inspanningen van werkgevers en werknemers om vraag en antwoord beter op elkaar te laten aansluiten.

Geringer woningtekort

Voor de bouwnijverheid komt daar nog een factor bij. Het aantal bouwvergunningen voor woningen bedraagt dit jaar al 4000 minder dan in 1997 en zal in 1999 opnieuw met 2000 afnemen. Door het afnemen van het kwantitatieve woningtekort neemt de vraag naar nieuwbouw af.

Volgend jaar neemt de utiliteitsbouw per saldo nog toe, maar de investeringen van de overheid in gebouwen zal lager gaan uitvallen. Het CPB voorziet wel een toenemende activiteit in de gww als gevolg van het op gang komen van grote infrastructurele projecten als Betuwelijn en Hogesnelheidslijn. Maar dat zal volgens de onderzoekers een drukkend effect hebben op andere overheidsinvesteringen in deze sector. Het Infrastructuurfonds zal namelijk vooral voor de financiering van die grote projecten worden ingezet en het geld kan maar eenmaal worden uitgegeven.

Wel stijgt het productievolume in de bouw dit jaar nog met 3% en met 2% volgend jaar ten opzichte van 1998, maar dat zal nauwelijks meer werkgelegenheid in deze branche teweegbrengen. De groei van de werkgelegenheid in de bouw dit jaar met 0,75% ten opzichte van 1997 zal volgens het CPB in 1999 geheel tot stilstand komen.

Het grotere productievolume in de bouw kan praktisch met eenzelfde aantal mensjaren aan werk worden gerealiseerd doordat de arbeidsproductiviteit in deze sector nog blijft toenemen: met 2,25% dit jaar ten opzichte van 1997 en volgend jaar nog met 1,75%.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels