nieuws

Bouw Denemarken zakt in

bouwbreed

kopenhagen – De Deense bouwbedrijvigheid neemt de komende jaren af. Zowel de bouw van vrijstaande woningen als de bouw van kantoren en industrielocaties zakt in.

Daarmee is het gevaar van oververhitting, waarvoor men in regeringskringen bang was, geweken. Dat is de stellige overtuiging van de overkoepelende bouwwerkgeversorganisatie BYG in haar jongste conjunctuurvoorspelling. Die vrees voor oververhitting leidde een jaar geleden tot een drastische fiscale greep in de portemonnee van de burgerij, die werd geconfronteerd met onder meer een verdere verlaging van de hypotheekrenteaftrek en een paar andere lastenverzwaringen.

Voordien was door de overheid al een bouwstop ten aanzien van de eigen projecten ingesteld. Deze maatregelen in combinatie met een algemene terugggang van de economie begint naar het oordeel van de bouwwerkgevers nu vruchten af te werpen.

Vorig jaar werden nog 7600 vrijstaande woningen gebouwd, dit jaar en volgend jaar zijn dat er respectievelijk 6600 en 5500. De snelle stijging van het prijsniveau op de woningmarkt maakt plaats voor stabilisering. De kantoren- en bedrijfsbouw daalde in de bedoelde periode met respectievelijk vijf en acht procent.

In het bijzonder de situatie in de landbouw (een hardnekkig laag opbrengstniveau voor de varkenshouderij) heeft in dit verband een duidelijk effect, zo argumenteert bouwwerkgeversorganisatie BYG. De bond toont zich overigens verheugd dat de conjunctuuromslag zo gematigd verloopt. In de tweede helft van de jaren tachtig was na een ingreep van de toenmalige regering de daling vele malen scherper en kwam de bouw praktisch tot stilstand. Deze malaise hield aan tot 1994.

Reageer op dit artikel