nieuws

Asbest op bouwterrein

bouwbreed

Een bouwterrein in Lent bij Nijmegen blijkt vervuild te zijn. Tijdens het bouwrijp maken van de grond kwamen asbest, zware metalen en pak’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) aan het licht.

Het materiaal is afkomstig van puin dat in een voormalige sloot is gestort. Wie het materiaal heeft gestort en wanneer is onduidelijk.

De vondst werd gedaan op het terrein Visveld-Oost. Het materiaal is inmiddels verzameld en gesorteerd. De troep zou niet schadelijk zijn voor de gezondheid van de omwonenden. Er verspreiden zich geen asbestdeeltjes in de lucht waardoor er ook geen gevaar bestaat om het kankerverwekkende materiaal in te ademen.

Omwonenden van het bouwterrein hebben in het verleden regelmatig gewezen op de aanwezigheid van vervuilde stukken grond. De gemeente wees dit echter van de hand. Volgens het gemeentebestuur is de grond van de Waalsprong, waartoe de bouwlocatie behoort juist heel schoon.

Reageer op dit artikel