nieuws

Arbeidsinspectie: extra controle op dakwerk

bouwbreed Premium

De Arbeidsinspectie gaat in mei en juni de veiligheid bij werkzaamheden op daken extra inspecteren. De inspecteurs zullen niet alleen de uitvoerende partijen, zoals aannemers, dakdekkers, schilders, installateurs en klusbedrijven controleren. Ook de opdrachtgevers worden aangesproken op het nakomen van hun arbo-verplichtingen.

De Arbeidsinspectie zal met name letten op de aanwezigheid van valbeveiligingen en voorzieningen om het dak op een veilige manier te bereiken. Ook de uitvoering van het werk en de (mede)aansprakelijkheid van partij(en) bij onjuiste uitvoering krijgt extra aandacht van de inspecteurs.

Zij zullen verder onderzoeken welke bedrijven zich met dakwerkzaamheden bezighouden, of het bedrijf is aangesloten bij een brancheorganisatie, of het werk al dan niet is uitbesteed en of de werknemers zich kunnen legitimeren.

Als de Arbeidsinspectie ernstige overtredingen constateert met risicovolle situaties, legt de inspecteur de werkzaamheden stil en treedt verbaliserend op. Pas nadat een goede beveiliging is aangebracht, zal toestemming worden verleend het werk te hervatten.

Elk jaar gebeuren in de bouw ongevallen met ernstig letsel of dodelijke slachtoffers. Meestal betreft het valpartijen. In 1996 werden 614 ongevallen geregistreerd waarvan 22 met dodelijke afloop.

Reageer op dit artikel