nieuws

Ambitieus masterplan moet Nieuweschans van verpaupering redden

bouwbreed

Een allesomvattend masterplan om de dreigende verpaupering in het grensdorp Nieuweschans tegen te gaan. Daarmee komen de nieuwe wethouders Ruud Hietbrink en Hans Heres van de Oost-Groningse gemeente Reiderland nog eind dit jaar. Ze willen extra aandacht geven aan diverse bouw- en slooplocaties in de armlastige deelgemeente. Temeer omdat de overige twee onder Reiderland vallende dorpskernen Beerta en Finsterwolde aan het toekomstige Blauwe Stad-recreatiegebied komen te liggen en daarvan aanzienlijk zullen profiteren.

De provincie Groningen heeft al laten weten over de plannen voor Nieuweschans mee te willen praten en Hietbrink overweegt ook zakenman en eigenaar Henk Koop van Kuurcentrum Fontana in Nieuweschans nadrukkelijk bij de plannen te betrekken. Koop kwam vorig jaar op ludieke wijze landelijk in het nieuws door een reusachtig Lenin-beeld uit de voormalige Sovjet-Unie te importeren en middenin het Groningse landschap te plaatsen. Volgens de wethouder van de meest ‘rode’ gemeente van Nederland heeft ook het kuuroord van Henk Koop er alle belang bij dat Nieuweschans er goed voor staat.

Het grensdorp, al geruime tijd onderdeel van een artikel 12-gemeente, kampt door geldgebrek met een jarenlang achterstallig onderhoud op diverse locaties in de dorpskern. Zo vinden Hietbrink en Heres het de hoogste tijd de overgebleven ruine van het voormalige cafe-restaurant Postaria, dat enige jaren geleden door brand werd verwoest, aan te pakken. Als gevolg van enkele slepende verzekeringskwesties heeft de eigenaar dat pand – volgens de wethouders een ‘schandvlek’ – nog steeds niet gesloopt.

Treinremise

Een ander probleem in Nieuweschans is het gebrek aan kwalitatief goede seniorenwoningen. Aan de ene kant is er een grote vraag naar, maar anderzijds staan veel seniorenwoningen leeg. Bovendien mag de gemeente maar beperkt bouwen in verband met de aanleg van het toekomstige woon- en recreatiegebied De Blauwe Stad. Dit maakt een herstructurering in de woningvoorraad noodzakelijk.

Verder moet er duidelijkheid komen over de toekomst van de monumentale treinremise in Nieuweschans, die al geruime tijd leegstaat en langzaam wegkwijnt. Overigens lijkt het door de partijen NCPN en PvdA bestuurde grensdorp door noodzakelijke bezuinigingen niet te ontkomen aan het afstoten van de nodige openbare gebouwen.

Hietbrink en Heres willen echter koste wat kost voorkomen dat die voorzieningen in z’n geheel verloren gaan. Zo kan bijvoorbeeld het bibliotheekgebouw in z’n geheel worden afgestoten. De jeugdboeken kunnen dan ondergebracht worden in de plaatselijke school en de boeken voor volwassenen in zorgcentrum De Tjamme. Dat bespaart de noodlijdende gemeente aanzienlijke kosten en toch blijven de voorzieningen in stand.

Reageer op dit artikel