nieuws

Afstand Randstad-Noorden psychologische barriere

bouwbreed Premium

Het wegnemen van de vooral psychologische afstand tot het Noorden is de sleutel tot succes. Groningen heeft voor bedrijven de nodige vestigingsvoordelen, alleen het over de streep halen van ondernemingen stuit op de nodige weerstanden. Snel en adequaat handelen moet de Groningse markt kunnen openbreken.

Dit concludeert de FGH Bank in de marktstudie ‘Het Noorden zet de deuren open’. Hierin schetst de bank een voor Groningen zeer gunstig beeld. De bank spreekt zelfs van een ‘dynamische’ regionale markt. “De kantorenmarkt is beperkt in omvang maar kent weinig leegstand en is in goede conditie.” Ook over de bedrijventerreinen in de provincie Groningen is de nota positief. “Het aanbod van beschikbare bedrijfsterreinen mag in de rest van Nederland dan stagneren, het Noorden biedt nog volop ruimte. Naast beschikbaarheid zorgen premies en een lage grondprijs de afgelopen jaren voor een ongekend hoog uitgifteniveau”, aldus de marktstudie.

Infrastructuur

Om alle voordelen van Groningen uit te kunnen ponden is het hebben van een behoorlijke infrastructuur een voorwaarden. Op wat schakels na heeft de noordelijke provincie niets te klagen. “Het wegennet met de A7 en de A28 als centrale verkeersaders, is in goede conditie en biedt aansluiting op de belangrijkste snelwegen van de economisch centra. Ook de spoorwegverbindingen zijn met rechtstreekse goederentreinverbindingen naar de zeehavens Delfzijl en Eemshaven goed.”

Het rapport concludeert dat het wegnemen van de vooral psychologische afstand tot het Noorden de sleutel is tot succes. De ontwikkeling van nieuwe infrastructuur en het oplossen van de knelpunten verdient onlangs alle positieve geluiden toch de nodige aandacht. “Tijdige actie is van groot belang; niet pas wanneer zaken dreigen spaak te lopen, zoals bij locatieontwikkeling vaak gebruikelijk is”, aldus de bank in de marktstudie.

Vestiging

De rapportage is eerder deze week overhandigd aan drs. F. Migchelbrink, directeur van de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij NOM. Dat gebeurde tijdens de opening van de nieuwe vestiging van de FGH Bank in de stad Groningen. “FGH Bank NV, heeft voor Groningen gekozen vanwege de centrale ligging in de Noordelijke provincies, de dynamiek en kwaliteit van de lokale en regionale markt”, aldus de bank over hun nieuwe vestigingsplaats. Daarnaast neemt Groningen een speciale plek in de geschiedenis van de bank in. Als Friesch-Groningse Hypotheekbank heeft de bank tot begin jaren tachtig een kantoor in het Groningse gehad.

Reageer op dit artikel