nieuws

Aannemers leiden langdurig werklozen op tot vakmensen

bouwbreed

groningen – Het groeiende tekort aan personeel in de bouw noopt aannemers in Noord-Nederland tot creatieve oplossingen. Ze leiden langdurig werklozen op tot vakmensen.

Aannemers in Noord Nederland hebben de Vereniging Samenwerking Herintredende Bouwvakkers (SHB) opgericht. Twaalf grote noordelijke bouwers zijn er lid van. “De aannemers proberen met dit project langdurig werklozen aan een baan te helpen en de bouw aan mensen”, verklaart coordinator Durenkamp, van de SHB.

De werklozen volgen een opleiding voor metselaar of timmerman. In de drie jaar dat SHB actief is, hebben vijftien mensen een baan gevonden in de bouw. Dat aantal lijkt klein, Durenkamp geeft dat direct toe: “Maar je moet niet vergeten dat we drie jaar geleden zijn begonnen met een idee. Dat hebben we nu uitgekristalliseerd tot een traject dat werkt.”

Aanvulling

Bovendien wordt het steeds moeilijker om mensen snel te laten doorstromen vanuit de langdurige werkloosheidssituatie naar een betaalde baan. De coordinator verwacht dat steeds meer mensen een baan vinden via de SHB. “Dit is een goede aanvulling op de bestaande onderwijsinfrastructuur, mede omdat het initiatief van de aannemers komt. Dat geeft een behoefte aan aan ervaren en geschoold personeel.”

De praktische leerweg van de SHB beslaat minstens twee jaar. Volgens Durenkamp komt dat onder andere doordat de kandidaten te lang zonder werk zijn geweest . Ze moeten eerst verschillende sociale vaardigheden weer aanleren. Het gaat dan om branchegerichte sociale vaardigheden. Durenkamp denkt daarbij aan uiterlijke verzorging, taalgebruik en of het prive allemaal goed zit.

Werkervaringsplaats

“Daarna starten wij met een vakgerichte opleiding, die maximaal twee jaar duurt. Vervolgens krijgen ze een werkervaringsplaats aangeboden. Deze wordt deels gesubsidieerd, omdat je niet kan verwachten dat de arbeidsproductiviteit direct gelijk is aan die van de ervaren bouwvakker.”

Het opleidingstraject wordt gefinancierd door de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid. “Volgens de nieuwe wetgeving van een paar jaar geleden moeten ze zorgen dat mensen via een opleiding of anderszins geactiveerd worden. Ze moeten in ieder geval voor het loket weg.”

Naast deze gemeentelijke dienst is ook de dienst Ruimtelijke Ordening betrokken bij het project. “Zij verzorgen de aanbestedingen van de gemeentelijke bouwprojecten. Dus via hen krijgen we onze beschermde opleidingsbouwplaatsen.”

Dat het creeren van beschermde opleidingsbouwplaatsen via de gemeente gaan en niet spontaan via de aannemers, vindt Durenkamp geen vreemde constructie. “De aannemers zijn immers concurrenten van elkaar. Zij schrijven op elk project in op commerciele basis. Als je ze voor overheidsprojecten verplicht tot beschermde opleidingsbouwplaatsen, zijn ze allemaal gelijk.”

Het Groninger project is volgens de coordinator een groot succes. Landelijk scoren werkgelegenheidsprojecten ongeveer 33 procent. “Eenderde van de kandidaten stroomt door in een reguliere baan. De overige tweederde zijn gelijkelijk verdeeld over blijvend gesubsidieerde banen en verdere scholingstrajecten. Wij scoren hier boven de vijftig procent.”

Vaste baan

Durenkamp baseert zich op de cijfers van de afgelopen drie jaar dat het project nu draait. In die periode werden dertig mensen in het traject opgenomen. Vijftien van hen hebben inmiddels een vaste plaats in de bouw gevonden. Zeven zijn nu in opleiding. Enkelen staan nog op de wachtlijst en vijf langdurig werklozen zijn afgevallen.

Voor de komende jaren wil Durenkamp meer mensen gaan opleiden. Hij is druk bezig het huidige aantal beschermde opleidingbouwplaatsen te verdubbelen naar vijftien. Daarnaast vindt het Groninger project ook navolging in andere plaatsen. Almelo, Arnhem en onder andere Utrecht zijn druk bezig het noordelijke initiatief te kopieren.

Reageer op dit artikel