nieuws

Aanleg van ‘nep-Biesbosch’ bij Dussen valt in het water

bouwbreed Premium

Het plan van de provincie Noord-Brabant om de dijken van de Aakvlaai-polder bij Dussen door te steken, rammelt aan alle kanten. Die conclusie trekt de onafhankelijke adviseur van de Raad van State in een afgelopen week tijdens een rechtszaak gepubliceerd onderzoeksrapport.

De adviseur, wiens oordeel meestal door de Raad van State wordt overgenomen, vindt dat Gedeputeerde Staten van Noord Brabant de noodzaak om vervuild Maaswater in de polder te laten stromen onvoldoende hebben aangetoond. Verder constateert hij een gat van f. 3,5 miljoen in de financiele onderbouwing van het plan.

Als de Raad van State het advies overneemt, is de kans klein dat de dijken van de 100 hectare grote polder aan de Bergsche Maas binnen vijf jaar worden doorgestoken. Ruim 20 jaar en drie bestemmingsplannen later lijkt daarmee definitief het doek te vallen voor de slepende Aakvlaaikwestie.

Noord-Brabant zet zich, met behulp van het ministerie van Landbouw en Natuurontwikkeling (LNV), al jaren in om van de Aakvlaai een soort ‘nep-Biesbosch’ te maken, waar de waterrecreanten naar hartelust te keer kunnen gaan. Op die manier hoopt de provincie de waterrecreanten uit de ‘echte’ Biesbosch te kunnen lokken, waardoor de natuur zijn gang kan gaan.

Deltahoogte

Een ander probleem is dat de oude dijk rond Aakvlaai voor 2001 op Deltahoogte moet zijn gebracht. De provincie, LNV en Rijkswaterstaat willen in het kader van het Aakvlaai-plan een nieuwe dijk aanleggen die korter en goedkoper is. Maar als het plan sneuvelt, gaat die nieuwe dijk ook niet door en zal de oude dijk tegen hoge kosten versterkt moeten worden.

Mocht de Raad van State dit derde bestemmingsplan in de rij vernietigen dan is de kans groot dat het hele Aakvlaai-plan definitief wordt afgeblazen. De gemeente Werkendam heeft al laten weten dat het “drie maal scheepsrecht” zal moeten zijn en zo niet is afgelopen. De Raad van State doet over eind mei uitspraak.

Reageer op dit artikel