nieuws

‘Aanleg snelwegen in zuiden duldt geen uitstel’

bouwbreed

Het geduld van de drie zuidelijke provincies is op. De aanleg van de A73 (Nijmegen-Venlo), A50 (Arnhem-Ewijk), A59 (Den Bosch-Geffen) en de N57 (Veersedam-Middelburg) verdraagt geen enkel uitstel meer, luidde de boodschap van drie Commissarissen van de Koningin aan de fractievoorzitters van de vier grote partijen.

Het is nu de tijd om bij politiek Den Haag verlanglijstjes in te dienen. Met zoveel mogelijk tam tam, want de achterbannen moeten weten – als zij straks naar de stembus gaan – dat het lokale bestuur in Den Haag het onderste uit de kan heeft gehaald.

Limburg, Noord-Brabant en Zeeland hebben gisteren een notitie aangeboden waarin zij hun eisen uiteenzetten. ‘Investeren in Zuid Nederland loont’, heet het verhaal waarin werkgelegenheid en infrastructuur centraal staan. De drie provincies willen er 120.000 banen bij hebben. Daarvoor moet f. 4,5 miljard extra rijksgeld op tafel komen. Om te beginnen. Alles bij elkaar is veel meer nodig: f. 18,2 miljard, hebben de drie becijferd.

Daarvoor moeten in het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) 1999-2003 vijf projecten van de grond komen: 1) ondertunneling van het kanaal Gent-Terneuzen bij Sluiskil;

2) kwaliteitsimpuls natte ontsluiting Eindhoven-Helmond;

3) interregionale spoorverbinding Brabantse steden;

4) zuidelijke bypass Betuwelijn; 5) opheffen van knelpunten passage A2 in Maastricht, in combinatie met koppeling A2 en A79, en het accommoderen van het Maaskruisend verkeer in Maastricht.

Zelfvertrouwen

Uit het gezamenlijke optreden van de drie Commissarissen van de Koningin mr. B.J.M. baron van Voorst tot Voorst, mr. F. Houben en drs. W.T. van Gelder (resp. Limburg, Noord-Brabant en Zeeland) valt op te maken dat zij het met elkaar eens zijn dat dit voor Zuid Nederland de belangrijkste prioriteiten zijn.

Geld lospraten was uiteraard het motief voor het bezoek aan Den Haag. Maar de provinciale bestuurders – met Philips-directeur drs. J. Post in hun kielzog – stonden niet met de pet in de hand. Blakend van zelfvertrouwen klonk het “Wij zijn de motor van de nationale economie”, uit de mond van de Brabantse commissaris mr. Houben. Per hoofd van de bevolking heeft Zuid Nederland verreweg de grootste industriele productie van Nederland en de provincie maakt zich sterk voor de aanleg van nieuwe, moderne bedrijfsterreinen.

Reageer op dit artikel