nieuws

Zoetermeer twijfelt nog over medewerking aan HSL

bouwbreed Premium

Zoetermeer wikt en weegt nog over de vraag of het meewerkt aan de aanleg van de hogesnelheidslijn. De supersnelle trein passeert de stad aan de oostzijde en scheert langs de toekomstige Vinex-locatie Oosterheem. Het voorstel van het gemeentebestuur om de HSL in een open tunnelbak aan te leggen is in het ontwerp-trace geschrapt. Maandag buigt de gemeenteraad zich over de vraag ‘wat nu precies te doen’.

In een ultieme poging de neuzen dezelfde kant uit te krijgen, komt er een zware Rijksoverheid-delegatie naar het voormalige boterdorp. Vertegenwoordigers van de ministeries van VROM en Verkeer en Waterstaat zullen vooral de tracewetprocedure nader toelichten. Hamvraag van de avond is of het de afvaardigingen van minister De Boer en Jorritsma lukt Zoetermeer te bewegen alsnog planologische medewerking aan de HSL te verlenen.

En dat laatste lijkt op voorhand schier onmogelijk. Niet alleen heeft de Zoetermeerse gemeenteraad vorig jaar unaniem besloten dat de aanleg van de HSL op een metershoge aarde baan onaanvaardbaar is, latere compromissen zoals het aanleggen van een viaduct sneuvelden eveneens in de raadszaal.

Volharden

De Zoetermeerse gemeenteraad blijft vooralsnog volharden in de wens om de hogesnelheidslijn in een tunnelbak aan te leggen. Volgens het gemeentebestuur betekent de aanleg zoals vastgelegd in het ontwerp-tracebesluit namelijk een forse aantasting van het gebied. Zo is de supertrein op een metershoge wal vanuit de verte waarneembaar, en vormt daarmee tegelijk een ernstige barriere voor het aan te leggen natuurgebied Bentwoud.

En juist dat Bentwoud vormt een van de belangrijke trekkers voor de Vinex-locatie Oosterheem. Immers de nieuwe bewoners in deze woonwijk, waar uiteindelijk zo’n 8000 woningen zullen komen, moeten hun recreatie juist in dat gebied zoeken. “En dan is het natuurlijk raar als een aardewal tussen het bos een de wijk staat”, aldus ruimtelijke ordeningswethouder Jenne eerder in deze krant.

Illusie

Overigens heeft Zoetermeer niet meer de illusie de overheid op andere gedachten te brengen. Alleen de vraag wel of geen planologische medewerking verlenen ligt nu nog voor. “Indien dat niet het geval is gaat met de vaststelling van het tracebesluit een aanwijzing uit naar de gemeente. De gemeente is gehouden daaraan medewerking te verlenen”, aldus Zoetermeer in een toelichting op de komende gemeenteraadsvergadering.

Reageer op dit artikel