nieuws

Winnaar scholenbouwprijs: een dorp voor beroepsonderwijs

bouwbreed

Het beroepsonderwijs moet werken als een dorp. Door te ‘shoppen’ langs bedrijfsvestigingen in het ‘leerdorp’, vergaren scholieren hun kennis. Met dit idee hebben het Christelijk College Schaersvoorde en de Frankenschool uit Aalten samen met Ingenieurs/Architecten Associatie uit Enschede de eerste prijs gewonnen in de scholenbouwprijsvraag VMBO Expression.

Het voorbereidend beroepsonderwijs en het mavo-onderwijs worden samen het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo). Aan scholen en ontwerpers is in een ontwerpwedsrijd de vraag voorgelegd welke huisvesting er in de toekomst moet komen voor dit nieuwe onderwijs.

Bij de prijsuitreiking gisteren in Amsterdam signaleerde staatssecretaris Netelenbos dat zeer uiteenlopende oplossingen zijn binnengekomen. Onder de 34 inzendingen waren er die vooral de nadruk legden op technologische ontwikkelingen, andere gingen meer uit van de directe omgeving van de school. Het winnende ‘leerdorp’ is daarvan een voorbeeld.

‘Leerweg’

De jury, onder voorzitterschap van AVVB-voorzitter Brinkman, prees het winnende plan als een op de individuele leerling toegesneden ‘leerweg’ die de scholieren in staat stelt te participeren in de samenleving van de toekomst. Die leermogelijkheden zijn er voor zowel leerling als docent, buurt en bedrijf, jong en oud, Nederlander en buitenlander, aldus de jury.

Naast de hoofdprijs ( – 25.000) is een speciale prijs voor ontwerpers uitgereikt, die eruit bestaat dat Heijmans Bouw helpt bij het concretiseren van dit plan. Winnaar SBH Architecten uit Veenendaal stelt voor om van de school een gewone openbare ruimte te maken, en het schoolplein een buurtplein. Hierdoor, en met behulp van internet, kan het onderwijs meer dan tot nu toe worden opgenomen in de samenleving.

Reageer op dit artikel