nieuws

Windpark langs Afsluitdijk kan in 2000 draaien

bouwbreed

Het beoogde windpark langs de ruim dertig kilometer lange Afsluitdijk kan in 2000 draaien. De provincies Noord-Holland en Friesland, vier ministeries en vier betrokken gemeenten hebben besloten het project samen uit te voeren, zo hebben ze bekendgemaakt.

Het plan om langs de Afsluitdijk zestig windturbines te bouwen werd vorig jaar juni gelanceerd. Het gaat om het grootste windturbinepark van Europa. Het project kost naar verwachting zo’n f. 250 miljoen. In tegenstelling tot het eerste plan gaan de initiatiefnemers nu uit van een totaal vermogen van driehonderd megawatt. Eerder was er sprake van honderd megawatt.

Volgens een zegsman van Noord-Holland is dat extra vermogen onder meer het gevolg van de ontwikkeling van de techniek. Het Rijk, de provincies en de gemeenten krijgen bij de uitvoering van het project steun van de energiebedrijven Energie NoordWest (Noord-Holland) en NUON (Friesland).

Als alle procedures volgens plan verlopen moet in de zomer van 2000 worden gestart met de bouw van het windpark. De eerste turbines kunnen dan in de tweede helft van dat jaar draaien, aldus de woordvoerder van de provincie Noord-Holland.

Reageer op dit artikel