nieuws

Werklozen opgeleid tot betontekenaar

bouwbreed

In Rotterdam worden 23 werklozen opgeleid tot betontekenaar in de sector van grond-, weg- en waterbouw. Zij krijgen de garantie op een baan. Dat is mogelijk, omdat de detacherings- en ingenieursbureaus zitten te springen om personeel.

De opleiding is een initiatief van de Betonvereniging te Gouda, in samenwerking met het Centrum Vakopleiding en Zadkine Contract. Opvallend is het hoge aantal allochtonen dat is geselecteerd voor de opleiding. “Zeker driekwart van de kandidaten is allochtoon, met een hoge technische opleiding in het land van herkomst. De mensen komen bijvoorbeeld uit Bosnie en Irak. Hun vooropleiding is vaak hoger dan het niveau van betontekenaar. Ze zijn gemiddeld vier tot zes jaar in Nederland, ze leren de taal snel en zijn zeer gemotiveerd tot integratie in de Nederlandse samenleving”, aldus Mar tin van der Vliet van de Betonvereniging.

Volgens hem is ook het aantal vrouwen hoog, namelijk ongeveer een kwart van de kandidaten. De meesten van deze vrouwen zijn allochtoon.

Niet meegegroeid

Een minderheid van de werklozen bestaat uit oudere werknemers, die niet zijn meegegroeid met de automatisering. Zij kunnen de opleiding Betontekenaar BV (Betonvereniging) volgen. Daaraan is wel de voorwaarde verbonden, dat ze eerst de Basiscursus AutoCad met succes afronden. Deze oudere werklozen vormen een groep met veel ervaring, die weer van pas komt nadat zij geleerd hebben met de computer om te gaan.

Bij het project zijn vier arbeidsbureaus betrokken van Den Haag, Leiden, Rotterdam en Utrecht. De opleiding begint half april; half oktober komen de eerste betontekenaars beschikbaar voor de markt. Daarna zal het mogelijk zijn de opleiding ook in de steden Eindhoven en Zwolle te volgen.

Reageer op dit artikel