nieuws

Weghalen rails moet IJzeren Rijn torpederen

bouwbreed

Wethouder F. Claessen van ruimtelijke ordening, verkeer en milieu van de gemeente Roerdalen wil samen met de NS bezien of de rails van de IJzeren Rijn in zijn gemeente kunnen worden verwijderd.

Claessen is zeker van plan zijn opmerking, gemaakt tijdens een verkiezingsbijeenkomst, een vervolg te geven. Hij vindt dat de nieuwe gemeenteraad zich maar moet uitspreken en een aanvraag voor verwijdering moet indienen. “Ik ben al meer dan twintig jaar lid van de raad en al die tijd zie ik regelmatig de discussies over de IJzeren Rijn oplaaien en weer verflauwen. Als een deel van de rails is weggehaald, zal de discussie ook wel stoppen. Ze moeten de verbinding van Antwerpen naar Duitsland maar via Venlo laten lopen.”

Claessen wil in Roerdalen de IJzeren Rijn verwijderen tussen de Duitse grens en het industrieterrein Heide-Roerstreek. Dit deel loopt dwars door het nationaal park en stiltegebied De Meinweg. Het gedeelte tot aan Heide-Roerstreek wil hij handhaven voor eventueel goederenvervoer van en naar dit industrieterrein.

Een woordvoerder van Railned, de instantie die zich bezig houdt met de capaciteit van het spoorwegnet, verklaarde dat de minister van Verkeer en Waterstaat uiteindelijk beslist wat er moet gebeuren. “De minister zal een aanvraag voor verwijdering van een deel van de IJzeren Rijn wel voor advies aan Railned voorleggen en daarna een beslissing nemen.”

Een woordvoerster van Verkeer en Waterstaat bevestigt dat de minister het laatste woord heeft op een eventuele aanvraag tot verwijdering van de rails op het grondgebied van Roerdalen. “Maar ik geef de heer Claessen weinig kans dat de aanvraag wordt gehonoreerd”, verklaarde zij desgevraagd.

Reageer op dit artikel