nieuws

Wegencapaciteit in KAN-gebied moet worden vergroot

bouwbreed

Het Rijk gaat een onderzoek instellen naar een mogelijke verbreding van de A50 in de regio Arnhem-Nijmegen. De provincie Gelderland en de gemeente Nijmegen gaan na hoe en voor hoeveel geld de A3 naar het Noorden kan worden doorgetrokken over de Waal. Dat allemaal om het verkeer in en rond Nijmegen te kunnen ontlasten.

Een en ander is vastgelegd in een convenant, dat gisteren werd ondertekend door minister Jorritsma en een vertegenwoordiger van VROM aan de ene kant, en de voorzitter van het Knooppunt Arnhem-Nijmegen en burgemeester d’Hondt van Nijmegen.

Nijmegen kent nu al de nodige congestieproblemen. Die worden nog vele malen groter als de Waalsprong – een project van 12.000 woningen aan de noordzijde van de Waal – gerealiseerd gaat worden.

Verbreding van de A50 wordt een zaak voor Rijkswaterstaat. Die rijksweg is vooral bedoeld voor het lange afstandsverkeer. De regio is daarnaast een groot voorstander van doortrekking van de A73, bedoeld voor vooral het regionale verkeer.

De kosten van de verbreding van de A50 komen in principe voor rekening van het Rijk. De provincie, de gemeente Nijmegen en het KAN zeggen toe ieder bij te dragen aan de financiering van de realisatie van de doortrekking van de A73.

Volgens de afspraken zal niet langer dan maximaal drie jaar over de studies kunnen worden gedaan. “Maar zelfs als we bakken met geld hadden, zouden we niet voor het jaar 2005 de eerste schop voor deze werken de grond in kunnen krijgen”, aldus minister Jorritsma. Ze benadrukte wel dat de capaciteit van het wegennet in de regio Arnhem-Nijmegen moet worden vergroot omdat het gebied een essentiele schakel vormt tussen de Randstad en Duitsland.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels