nieuws

Weer schandaal rond Vlaamse milieuminister Onregelmatigheden bij toekenning bouwvergunning

bouwbreed

De Vlaamse minister van milieu, Theo Kelchtermans, is opnieuw in opspraak geraakt wegens het onterecht verlenen van een bouwvergunning. De aantijgingen betreffen ditmaal de bouwvergunning aan tapijtenfabriek Domo (het vroegere Eurantex) in Oudenaarde.

Het Hof van Cassatie in Brussel verdenkt Kelchtermans ervan als minister voor ruimtelijke ordening in 1993 een aantal onwettige beslissingen te hebben genomen bij het verlenen van de bouwvergunning.

Dat de minister destijds in de fout is gegaan, werd reeds bevestigd door de Raad van State. Zowel die Raad als verschillende lagere rechtbanken hebben de afgelopen drie jaar besluiten van Kelchtermans vernietigd, omdat ze volkomen in strijd met de wet waren.

Het Hof van Cassatie stelt nu een onderzoek in naar de vraag hoe deze onwettigheden konden gebeuren en welke rol Kelchtermans en zijn ambtenaren daarbij speelden. Omkoping wordt intussen niet uitgesloten geacht. De betrokken fabriek behoort tot het imperium van de Vlaamse tapijtenkoning Jan De Clerck, die een zekere politieke invloed heeft op de Christelijke Volkspartij (CVP) van de minister.

Antedatering

In de Domo/Eurantex-affaire vernietigden de Raad van State en lagere rechtbanken zeven keer een besluit van Kelchtermans wegens onrechtmatigheid. Het ging om een bouwvergunning op basis van een zogeheten mini-decreet van de Vlaamse regering, een tweede bouwvergunning op basis van een wijziging van de gewestplannen en een aantal milieuvergunningen. Allemaal werden ze vernietigd. Het Hof van Cassatie vindt het niet normaal dat steeds dezelfde minister onwettige besluiten nam en werd teruggefloten.

Bij de bouwvergunning ging het om de bouw van een opslagplaats voor Domo/Eurantex op landbouwgrond nabij een industrieterrein in Oudenaarde. Kelchtermans wijzigde de gewestplannen zodanig dat het betrokken landbouwgebied van 7,5 hectare van de ene dag op de andere industriegebied werd. Dat was volstrekt onwettig. Vervolgens leverde hij op 4 juni 1993 een bouwvergunning af en vijf dagen later liet hij door het Vlaamse parlement bij stemming het zogeheten mini-decreet afschaffen op grond waarvan hij de bouwvergunning had verleend. Het Hof van Cassatie onderzoekt nu of Kelchtermans de bouwvergunning pas na 9 juni 1993 afleverde, maar een vroegere datum op de bouwvergunning plaatste (antedatering), hetgeen zou neerkomen op valsheid in geschrifte.

Chantage

Het vervolg van deze onverkwikkelijke affaire luidde dat de rechtbank in Brussel op 30 juni 1995 de bouwwerken liet stilleggen op verzoek van de buurtbewoners. De rechter bepaalde ook dat de terreinen in hun oorspronkelijke staat moeten worden teruggebracht. Verzet van Kelchtermans en Domo/Eurantex haalt niets uit. In hoger beroep krijgen de buurtbewoners gelijk, ook van het Hof van Cassatie.

Vorige week besliste de Raad Van State dat Kelchtermans ook met de wijziging van de gewestplannen zijn boekje te buiten was gegaan. Dat besluit werd eveneens ongedaan gemaakt, zodat Domo/Eurantex geen bedrijfsuitbreiding krijgt.

Kelchtermans zelf speelt de vermoorde onschuld, zoals bij alle voorgaande schandalen waarvan hij het middelpunt is: “Ik ben verrast. Ik heb altijd in alle openheid en conform de adviezen gehandeld. Alle stappen in dit dossier zijn juridisch onderbouwd.”

Domo Oudenaarde probeert alsnog het tij te keren met chantage. “Als we niet mogen bijbouwen, overwegen we een deel van de productie over te brengen naar Duitsland”, zo dreigt directeur Ph. Depraetere.

Reageer op dit artikel