nieuws

WAO

bouwbreed

Ik heb een jaar lang het loon van een van mijn zieke werknemers doorbetaald. Inmiddels zit hij in de wao. Nu krijg ik van de SFB Uitvoeringsorganisatie te horen, dat ik toch nog een aantal dagen ziekengeld moet doorbetalen. Waarom krijg ik nu een boete; ik kan het toch niet helpen dat hij in de wao terecht is gekomen?

Neen, dat is inderdaad niet uw schuld. Het ligt allemaal wat complexer. Ingevolge de wet WULBZ bent u verplicht gedurende maximaal 52 weken het loon van uw zieke werknemer door te betalen. Bovendien bent u ook verplicht binnen 13 weken na aanvang van de ziekte een ziekmelding bij de SFB Uitvoeringsorganisatie in te dienen. Hetzelfde geldt voor het reintegratieplan; dit moet ook binnen 13 weken worden ingestuurd. Ziekmelding en reintegratieplan zijn twee verschillende meldingen. Als u zich niet aan deze termijnen houdt, kan dat financiele consequenties tot gevolg hebben.

De boete voor het niet tijdig indienen van het reintegratieplan kan oplopen tot f. 1000. Dit is vastgelegd in de Wet Boeten en Maatregelen. Als het reintegratieplan te laat is ingediend, en u ook te laat bent met de ziekmelding, staat er voor de SFB Uitvoeringsorganisatie geen andere weg open om de uitbetaling van de wao op te schorten. U bent dan verplicht over het aantal kalenderdagen dat te laat is ziekgemeld, het loon alsnog door te betalen. Vijf dagen te laat melden, betekent dus altijd vijf dagen langer ziekengeld doorbetalen.

U kunt zich veel narigheid besparen door zowel de ziekmelding als het reintegratieplan tijdig in te dienen, dat wil zeggen binnen dertien weken na aanvang ziekte.

Reageer op dit artikel