nieuws

Wandelpad vervuild door asbest

bouwbreed

In het recreatiegebied de Mooker plas, vlak onder Nijmegen, is in de bovenlaag van een grindpad een hoeveelheid asbest aangetroffen. Het wandelpad is een aantal weken geleden in opdracht van het recreatieschap Nijmegen en Omstreken door het Beuningse aannemersbedrijf Weijers BV verhard met gebroken puin. Daarin bleken ook asbestsplinters te zitten. Het pad wordt momenteel door een asbestverwijderaar opgeruimd.

Het recreatieschap heeft de aannemer inmiddels aansprakelijk gesteld. Die zegt zelf ‘doodongelukkig’ te zijn met de situatie. Het puin dat de aannemer bij de verharding heeft gebruikt, is afkomstig van puinrecyclingsbedrijf Van Wijk uit Ooij. Het is nog onduidelijk hoe de asbest in het gebroken puin terecht is gekomen.

Een wandelaar ontdekte het kankerverwekkende materiaal vorige week toen hij over het pad liep. Hij alarmeerde onmiddellijk de gemeente Mook en Middelaar en de provincie. Een monsteranalyse wees uit dat er inderdaad sprake was van asbest.

Het pad is over een lengte van ongeveer driehonderd meter vervuild.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels