nieuws

VROM versoepelt regeling vervangen loden leidingen

bouwbreed

Het wordt gemakkelijker om een financiele bijdrage te krijgen voor het vervangen van loden waterleidingen. Tot nu toe konden gemeenten subsidieren in het kader van de tijdelijke regeling voor duurzame woningverbetering. Maar dan moest de woning ook worden voorzien van schilisolatie, dubbelglas en een verbeterd-rendementsketel. Staatssecretaris Tommel van VROM heeft de voorwaarden echter versoepeld. Voortaan kunnen gemeenten de subsidie ook verstrekken zonder dat de andere drie verbeteringen worden aangebracht.

De tijdelijke regeling is verder zo veranderd dat het geld dat gemeenten eind dit jaar nog over hebben, zal worden gebruikt voor het vervangen van loden leidingen in andere plaatsen.

De versoepeling is een gevolg van het advies dat de Gezondheidsraad vorig jaar uitbracht over de risico’s van lood in drinkwater. Minister De Boer kondigde daarop aan dat in het jaar 2005 ten minste tachtig procent van alle loden binnenleidingen moet zijn vervangen, in sociale huurwoningen zelfs honderd procent.

In totaal gaat het om circa 275.000 woningen met loden binnenleidingen. Als het water wat langer in deze leidingen stilstaat, lossen er kleine hoeveelheden lood op, die in het drinkwater terechtkomen. Het drinken van dat water verhoogt volgens de Gezondheidsraad de kans op het krijgen van kanker.

Het vervangen van de loden leidingen kost gemiddeld zo’n f. 3000 per woning. De hoogte van de subsidie bepaalt de gemeente, maar volgens het ministerie is een percentage van 25 gebruikelijk voor dit soort regelingen.

De nieuwe regeling loopt vooruit op het plan van aanpak dat de minister een jaar geleden aankondigde. Dat zou oorspronkelijk eind juli 1997 verschijnen, maar wordt pas over twee maanden naar de Tweede Kamer gestuurd.

Behalve binnenleidingen heeft het plan van aanpak betrekking op 400.000 loden dienstleidingen (van de hoofdleidingen in de straat naar de woningen). De Boer wil dat waterleidingbedrijven die uiterlijk in 2000 hebben vervangen. Niet alle bedrijven halen dat, maar een groot deel is inmiddels al gerealiseerd.

Reageer op dit artikel