nieuws

Voor aanpak landelijk gebied Groningen is veel geld beschikbaar

bouwbreed Premium

De provincie Groningen en de Dienst Landelijk Gebied hebben een prestatie-overeenkomst ondertekend voor de uitvoering van landinrichtingsprojecten in 1998. Daarmee is een totaal-investering gemoeid van f. 52 miljoen.

De te realiseren projecten behelzen veel werk. Ongeveer driekwart van het landelijk gebied in de provincie wordt verbeterd. Voor sommige gebieden verkeren plannen nog in het beginstadium, elders gaat het om concrete werkzaamheden. Die betreffen met name herinrichting van gebieden.

Voor grondverwerking is f. 14,9 miljoen beschikbaar. Dat geld wordt besteed aan de aanleg van natuurgebieden, waterlopen, wegen en recreatieve verbindingen.

Reageer op dit artikel