nieuws

Verplaatsing zendmasten IJsselstein van de baan

bouwbreed

De verplaatsing van twee zendmasten in IJsselstein naar Montfoort is van de baan. Gedeputeerde Staten van Utrecht willen de hoogvermogenzenders voor de middengolf op termijn laten vervangen door laagvermogenzenders die minder storing veroorzaken in de omgeving.

Niet bekend

De gemeente IJsselstein is genoodzaakt de masten te verhuizen, omdat vlakbij de standplaats 4000 woningen verrijzen in de wijk Zenderpark. Daardoor kunnen de nieuwe bewoners te maken krijgen met storing van hun elektrische apparaten. Bovendien leeft de angst dat de niet-ioniserende straling een slechte invloed heeft op de gezondheid. De gemeente zal de nieuwbouwhuizen voorzien van tijdelijke aanpassingen tot een definitieve oplossing is gevonden, zo liet burgemeester Th. Wijte weten.

De beslissing van de provincie om de masten naar Montfoort te verplaatsen, veroorzaakte een storm van protest. Opties voor verplaatsing naar Flevoland of Gelderland vielen daar niet in goede aarde.

Het Utrechtse provinciebestuur wil wegens het onderzoek naar het nieuwe systeem van laagvermogenzenders de in gang gezette verplaatsingsprocedures niet langer doorzetten. Ook is zij van mening dat de problematiek niet op lokaal niveau – gemeenten of provincie – afgehandeld kan worden, maar dat het ministerie zelf actief moet zoeken naar oplossingen. Een dezer dagen gaat een brief met die strekking de deur uit.

Het ministerie is niet van plan de middengolf op korte termijn te beeindigen.

Reageer op dit artikel