nieuws

‘Veel slopen, want met likje verf en plaatje Trespa bereik je niks’

bouwbreed

Kwaliteit wordt het sleutelwoord voor de komende jaren in de bouw. Daarbij gaat het niet alleen om nieuwbouw, maar meer nog om de bestaande voorraad woningen. Joop Ravesloot, vice-voorzitter van het AVBB en voorzitter van het NVOB, is wat dit betreft zeker. Er moet heel wat gesloopt worden, want “met een likje verf en een plaatje Trespa bereik je niks”.

De ronde tafel staat in kamer 13 in het AVBB-gebouw. In het gezelschap bevinden zich Elco Brinkman, geflankeerd door zijn opper-voorlichter Willem Lely, en AVBB-directeur Peter van Rooy, de vice-voorzitters van het AVBB Joop Ravesloot, Jan Holleman (VGBouw) en Warrie Lubberhuizen (Vereniging van Waterbouwers in bagger-, kust en oeverwerken). Alles wat maar met politiek en bouwen te maken heeft, passeert de revue: ruimtelijke ordening, ondergronds transport, Schiphol, de Tweede Maasvlakte en het ‘geblaat’ over 2030.

We bevinden ons aan de vooravond van ‘Het Nationale Bouwcongres’ en de BouwRai, waar de gezamenlijke bouw en aanverwanten de bouwparagraaf van het regeerakkoord hopen te schrijven.

“De jongen die destijds in een lelijke eend reed en nu in een Mercedes C-serie, wil niet meer wonen in een huis uit de jaren zestig. Daarvoor is de welvaartsstijging te groot. Je moet woningen nu dus ook niet kleiner maken, maar groter. Woningen passen niet op 170 m2 grond. Maar ja, we zijn weer het beste jongetje van de klas. Ze denken te weten hoe Nederlanders willen wonen”, verklaart Ravesloot de denkbeelden van planologen en minister De Boer over de compacte stad en Vinex.

Die denkbeelden hebben alles te maken met de veel gehoorde kreet dat Nederland volgebouwd is. “De grote ellende is dat mevrouw De Boer in extase roept dat Nederland vol is. En ze roept dat zo overtuigend dat iedereen haar nog napraat ook. Terwijl, mind you, maar 11% van het Nederlandse grondoppervlak bebouwd is. Er is nog veel open ruimte. Maar als je urenlang in de file staat, krijg je het idee dat Nederland stamp- en stampvol is. Daarom zijn er investeringen nodig om de fileproblematiek aan te pakken”, vindt Holleman.

Een veel gehoorde oplossing voor de financiele problemen van de overheid is private financiering. Holleman is hier wel voor te porren, maar dan moet het denken bij de overheid om. Om te beginnen moet niet elke keer weer het trauma van de Wijkertunnel en de tunnel onder de Noord worden aangehaald. “Je moet nooit een verkeerd voorbeeld van stal halen om alles te torpederen.”

Er is geld zat in Nederland waarmee meer is te doen voor het oplossen van de problemen. “Maar daar komt weinig van terecht als Zalm (minister van Financien/red.) blijft roepen dat hij veel goedkoper geld uit de markt kan halen dan private partijen.”

Hoe het dan wel zou kunnen, weet Holleman ook. “Vroegtijdig met publieke en private partijen om tafel gaan zitten. Een commercieel plan maken. Als daar dan uit blijkt dat er een onrendabele top in zit, kan de overheid die afdekken. Stel dat een werk f. 400 miljoen kost met een onrendabele top van f. 100 miljoen. Als de overheid die top eraf haalt, houdt ze nog f. 300 miljoen over om iets anders te doen. Doet zij dat niet, dan moet ze de volle f. 400 miljoen betalen of, erger nog, er gebeurt niets”

AVBB-voorman Brinkman kan zich daar in grote lijnen in vinden. “Politici praten vrijblijvend over Nederland in 2030 en over teveel autogebruik, maar ze stellen daar niets tegenover.” De heren staan dan ook niet te juichen over vier jaar ‘Paars’. “Beslissingen waar de schop echt voor in de grond is gegaan, zijn nauwelijks genomen. Grote projecten zijn in de stroop blijven hangen”, vindt Brinkman.

Ravesloot drukt zich nog plastischer uit: “De eerste de beste zou het nu goed gedaan hebben, met al die wind in de zeilen. Maar alles wat er aan bouwinvesteringen de afgelopen vier jaar is geweest, kun je niet expliciet op het conto van dit kabinet schrijven.”

De vraag naar een favoriete politicus, oogst vooral stilte. “Mijn huisarts heeft mij jaren geleden al verboden mij hiermee bezig te houden”, beweert Ravesloot. Lubberhuizen heeft er langer over kunnen denken: “Mij maakt het niet uit wat voor kabinet er komt. Als er maar mensen in zitten met visie die beslissingen nemen.”

Reageer op dit artikel