nieuws

‘Varkens vreten geld van het Noorden op’

bouwbreed

Het kabinet geeft de grootste prioriteit aan de grote steden en de herstructurering van de varkenspestgebieden. Het Noorden dreigt daardoor te worden afgescheept met een ‘fooi’ van f. 700 miljoen voor de upgrading. Die boodschap kreeg de vaste Kamercommissie van Economische Zaken gisteren mee bij haar bezoek aan Groningen.

De Commissieleden waren duidelijk onder de indruk van de vastberadenheid en van de integrale plannen. Zij hebben toegezegd de druk in Den Haag op te voeren ten gunste van het Noorden. Maar nu luidt Commissaris van de Koningin Hans Alders samen met zijn Friese collega Loek Hermans de noodklok. Ondanks alle lovende woorden over de Commissie Langman dreigt alle aandacht te verslappen en de aanpak te versnipperen. Alders: “De inzet van het kabinet zoals nu gekozen, is ronduit fout.”

Het gaat er deze paar weken om spannen. Het Kabinet bereidt beslissingen over de zogenoemde ICES-gelden voor en bekijkt wie in aanmerking komen voor subsidiepotjes uit ‘Brussel’. Bij beide dreigt het Noorden een ondergeschoven kindje te worden. Een vertrouwelijke ambtelijke notitie rept over f. 700 miljoen voor het Noorden. In het Noorden denken ze meer in de orde van grootte van f. 10 miljard.

Kindje vermoord

Alders kan zich helemaal boosmaken over het feit dat het rapport Langman in een bureaula dreigt te verdwijnen. “Het is hun eigen kindje. Op hun initiatief en met hun instemming is het er gekomen. Nu dreigen ze datzelfde kind te vermoorden.”

Het Noorden heeft een groot probleem. De inzet van het Kabinet richting Brussel dreigt de hele verkeerde kant op te gaan, vinden de noorderlingen. De grote steden en de herstructurering van de varkenspestgebieden slokken straks al het geld op. “Door de aanvraag zo op te stellen kan het Noorden al niet meer als een geheel worden voorgedragen voor de Europese subsidies. Nog erger is dat het eindresultaat waarschijnlijk zal zijn dat Nederland als geheel minder binnenhaalt uit Brussel.” Hermans wijst daarbij op het zwalkende beleid van het kabinet. “Groningen krijgt nu nog redelijk wat geld uit Brussel. De varkenspestgebieden helemaal niets. Als het kabinet nu ineens hele andere prioriteiten kiest, is de kans groot dat we in Brussel niet meer serieus worden genomen en uiteindelijk met een dun envelopje weer buiten staan. Ons zal het een zorg zijn of het geld uit Brussel of Den Haag komt als het er maar komt.”

Neerwaartse spiraal

De integrale aanpak zet in op kernzones, het platteland en de steden. Met name infrastructuur en herstructurering staan hoog op de agenda. “Dat hangt uiteraard allemaal met elkaar samen en als slechts een van die drie wordt uitgevoerd komen we alsnog in een neerwaartse spiraal terecht”, stelt Hermans.

Op 2 april is het uiteindelijke gesprek met de commissie Langman en het Kabinet. “Dan moet er duidelijkheid zijn op hoofdlijnen en moeten er afspraken zijn op hoofdlijnen. Nog voor de verkiezingen dus”, aldus Hermans.

Reageer op dit artikel