nieuws

Van Bentum en provincie twisten over ‘vuile’ grond

bouwbreed

GS van Utrecht heeft aan Van Bentum een dwangsom opgelegd ter hoogte van maximaal f. 3 miljoen als het bedrijf de ‘verontreinigde grond’ niet voor 17 april van het BRC-terrein aan de Isotopenweg in Utrecht weghaalt. Het afvalbedrijf, dat het zogeheten asfaltgranulaat wil gaan gebruiken als bouwmateriaal bij een wegenbouwproject in Heerenveen, was het niet met dit besluit eens en spande een spoedprocedure bij de Raad van State aan.

De 30.000 ton afgegraven grond is afkomstig van een geruimd afvaldepot van de gemeente Rotterdam in Pernis, dat moest wijken voor de aanleg van de Benelux-metrolijn. Volgens directeur W. van Bentum is er geen sprake van ‘grond’ maar van ‘teerhoudend asfaltgranulaat’ dat door wegenbouwers als bouwmateriaal gebruikt mag worden, mits het goed wordt geisoleerd van de omringende grond. Van Bentum onderstreepte tijdens de zitting dat het erkende Laboratorium Wegenbouw Rotterdam (LWR) tot de zelfde conclusie kwam.

De GS-woordvoerder zei tijdens de zitting dat het Utrechtse Milieutechnologisch Instituut (MTI) na bemonstering van de partij concludeerde dat het om “verontreinigde grond” ging. En dergelijk afval mag niet als wegenbouwmateriaal gebruikt worden, ook al bevindt zich teerhoudend asfalt in de partij.

Het asfaltgehalte in de omstreden partij bedraagt slechts 18 procent. Volgens de provinciale richtlijnen had Van Bentum de partij alleen mogen accepteren als het asfaltgehalte hoger dan 95 procent zou zijn geweest. Nu dat niet het geval is, eist GS dan ook dat het op kosten van Van Bentum naar een Utrechtse afvalverwerker wordt gebracht. Deze moet het afval gaan scheiden en verwerken.

Asfaltpuin?

De staatsraad trok tijdens de zitting veel tijd uit om zich minutieus op de hoogte te laten stellen van de verschillende visies op het afval. Hij benadrukte te bekijken of het afval al dan niet ‘asfaltpuin’ is.

Als de staatsraad de uitleg van Van Bentum accepteert, is de kans aanwezig dat het Utrechtse afvalbedrijf de partij alsnog als bouwmateriaal aan de wegenbouwers mag verkopen. Mocht hij de Utrechtse visie volgen, dan zal Van Bentum het spul hoogstwaarschijnlijk van de Isotopenweg weg moeten halen en naar een afvalverwerker brengen. De Raad van State doet volgende week uitspraak.

Reageer op dit artikel