nieuws

Tommel zet vraagtekens bij herstructurering

bouwbreed

Er moet beter naar de bewoners in vooral de na-oorlogse wijken geluisterd worden. Vooral staatssecretaris Tommel zet vraagtekens bij de grootscheepse renovatieprojecten die veelal door gemeenten en corporaties op stapel worden gezet. “Want als je de mensen daadwerkelijk naar hun woonbeleving vraagt, dan zijn ze over het algemeen niet eens zo ontevreden.”

Tommel zei dit gisteren op het Nationaal Congres ‘Wonen in 2030’ in Scheveningen. Een dag lang werd er aan de hand van de woonverkenningen van VROM gedebatteerd over de vraag hoe Nederland er in het jaar 2030 uit zal zien.

Vast staat: in ieder geval anders, maar hoe anders? Tsja, dat wist de overgrote meerderheid toch eigenlijk niet zo goed. Wel professor dr. C.J. Klop, plaatsvervangend directeur van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. Hij mocht dan de discussie openen met de opmerking dat het onzin is om nu al te praten over 2030 “want dat is koffiedik kijken”. Aan het einde van de rit had Klop toch bijna als enige een ‘helder’ toekomstbeeld waarin hij een fusie tussen Nederland en Vlaanderen voorziet. “Samen vormen we dan de Randstad dat onderdeel uitmaakt van de federale staat Europa. En het Groene Hart is dan een soort Central Park.”

Woningvoorraad

Als rode draad door de discussie-items heen liep de vraag hoe om te gaan met de bestaande woningvoorraad en de nieuwbouwopgave. Waar Vereniging Eigen Huis-directeur Van Herwijnen de compacte stad als “onzin” bestempelde en pleitte voor een ruimere bebouwing, voorziet drs. J.B. Saris, voorzitter Wetenschappelijk Bureau Groen Links juist een rol voor steden in de bouwopgave weggelegd. “En dan bedoel ik niet dat ieder gaatje wat in de stad vrijkomt moet worden bebouwd. Zeker niet. Er moet ook naar andere mogelijkheden en functies als winkels, bedrijvigheid of groen voor recreatie worden gekeken. Maar doe de kwaliteitslag in de steden. Als blijkt dat woningen als te klein worden ervaren, voeg deze huizen dan samen.”

Saris pleitte daarnaast voor meer zelfbouw door de burgers. “Er worden nog nauwelijks vrije kavels uitgegeven. Waarom niet. Er ontstaat dan veel meer varieteit.”

Vraagtekens

Tommel plaatste echter de nodige kanttekeningen bij de herstructurering van de wijken. “Natuurlijk ligt daar een belangrijke opgave, en steken we daar terecht veel geld in. Maar, formuleer die plannen als gemeente of corporatie samen met de bewoners. Zoek ze op en vraag wat ze willen.”

Reageer op dit artikel