nieuws

Toename van hergebruik sloopafval bederft markt

bouwbreed

In de komende tijd ontstaat naar verwacht meer bouw- en sloopafval. De gebouwde voorraad neemt namelijk toe; de levensduur van gebouwen daarentegen niet. In de funderingenmarkt van de gww ontstaat daardoor verdringing. Dat verschijnsel verlaagt de prijzen.

Welk materiaal het andere verdringt hangt af van de prijselasticiteit en van de mogelijkheid om prijzen door te berekenen. In het geval van secundaire materialen leidt de doorberekening onder meer tot hogere sloopkosten.

Of dit scenario onverkort in praktijk komt blijft een vraag, legde ir. J. van der Zwan uit op een bijeenkomst in Rotterdam van het Nederlands Studie Centrum. De onderzoekscoordinator grondstoffen en afvaltechnologie van de Rijkswaterstaatdienst Weg- en Waterbouwkunde noemt bijvoorbeeld de gevolgen van ontwijkend gedrag onvoorspelbaar. Dat roept dan problemen op bij de handhaving. De geschetste gang van zaken kunnen echter ook technische ontwikkelingen in gang zetten die de kwaliteit van secundaire materialen vergroten of tot selectievere sloopmethoden leiden. Lagere prijzen kunnen ervoor zorgen dat materialen niet meer aan een relatief hoogwaardige toepassing opgaan. Dat alles vergt in de komende jaren duidelijker beleidskeuzes.

Prof.dr.ir. Ch. Hendriks verwacht dat de wegenbouw dit jaar om en nabij 90 procent van de totale hoeveelheid bouw- en sloopafval verwerkt. Het gaat dan vooral om menggranulaat en warm/koud asfaltgranulaat.

Deze materialen voldoen aan de civieltechnische kwaliteitsnormen. De wegenbouw is commercieel gezien een aantrekkelijke markt voor secundaire materialen. Andere markten zijn dat nauwelijks. Moeilijkheden rijzen bijvoorbeeld rond het voldoen aan het Bouwstoffenbesluit. Veel problemen zijn te voorkomen wanneer gebouwen voor herverwerking worden ontworpen. Materialen krijgen dan een onderscheiding naar soort wat herkenning verbetert. Compositieten moeten weer uit elkaar zijn te halen. Voorts mag de herverwerking van speciale bouwstoffen geen moeilijkheden veroorzaken. Een technisch prestatieniveau houdt de milieubelasting minimaal.

Reageer op dit artikel