nieuws

Synergievoordelen blijven uit bij fusie Volker en Wessel

bouwbreed Premium

Niet alle fusies stranden in het zicht van de haven. Terwijl raden van bestuur ‘Brussel de schuld geven’ van het afketsen van fusies lacht men in Rotterdam, Rijssen en Berlijn. In deze drie steden zetelen de directies van het fusieproduct, Koninklijke Volker Wessels Stevin. Alleen van synergie, de drive om te fuseren, is vooralsnog geen sprake.

Een jaar geleden verrasten Koninklijke Volker Stevin (Rotterdam) en de Kondor Wessels Groep (Rijssen en Berlijn) vriend en vijand door een fusie aan te kondigen. Zou het wel wat worden tussen deze twee totaal verschillende bedrijven? De vraag was niet onterecht. Eerder in dat jaar mislukte het samengaan van Heidemij – het huidige Arcadis – en DHV, en nog voor de zomer van 1997 liep de fusie van Koninklijke Bam Groep met de Nederlandse Wilma-bedrijven op de klippen.

Een noodzaak tot fusie was niet echt nodig. Beide bedrijven functioneerden namelijk tot aan de fusie uitstekend. Door de bank genomen: Volker Stevin was ijzersterk in de grote infrabouw – het betere betonstorten en asfalteren – en Kondor Wessels had via zeer succesvolle projectontwikkeling in Nederland en Duitsland goed geboerd.

Bij een fusie hoort volgens de kenners 1+1 geen twee, maar drie te zijn. Bij deze fusie is het voorlopig nog twee. Het samengaan van de twee bouwbedrijven leverden namelijk een heel voorzichtige bouwonderneming op, die als de dood is voor onrust. Het eerste jaar is niet gebruikt om op grote schaal synergievoordelen te gaan behalen. De drie hoofdkantoren blijven open en bedrijven hoeven niet echt met elkaar samen te werken. “Het is geen fusie waarbij geintegreerd moet worden”, verklaarde de bestuursvoorzitter van de nieuwe combinatie, Van Baardewijk, eerder in deze krant.

De organisatie werd zo goed als met rust gelaten. Er werden kleine aanpassingen gedaan, zoals onlangs het afstoten van het Belgische leidingbedrijf Danheux en Maroye. Maar een aanpak van de gehele leidinggroep, of verkeerstechniek is nog geen sprake. De activiteiten van de leidinggroep in Engeland en Amerika zijn niet om over naar huis te schrijven. DCC ltd is misschien rijp voor verkoop.

Maar waarom fuseer je dan? Het antwoordt zal zeker morgen worden gegeven door de raad van bestuur. Voor het eerst licht Koninklijke Volker Wessels Stevin de jaarcijfers toe en die zullen uitstekend zijn. De onderneming heeft net als andere bouwconcerns de wind mee.

Maar dat heeft juist als nadeel dat het aanpakken van een structuur niet echt de hoogste prioriteit heeft. Ken u historie. Bij het ontstaan van Volker en Stevin, dat gebeurde in de booming jaren zeventig, werd bij het in elkaar schuiven van de twee bedrijven daar ook onvoldoende bij stilgestaan. Men heeft het geweten toen de economie bergafwaarts ging. Volker Stevin is langs de afgrond gegaan.

Natuurlijk zal de raad zeggen dat de periodes en de bedrijven niet zijn te vergelijken. Maar toch. De bouw is een cyclische industrie. Er zijn mooie verhalen te houden over spreiding over landen en activiteiten, maar als de structuur niet in orde is dan: succes + succes = succesvol, maar niet succesvoller.

Reageer op dit artikel