nieuws

Rotterdamse ambtenaren vertikken het de mouwen op te stropen

bouwbreed Premium

Niet de aannemers helpen de 5-procentsregeling in Rotterdam om zeep, maar het ambtenarenapparaat. Een aantal gemeentelijke diensten werkt niet mee aan de regeling, die is opgezet om langdurig werklozen aan een baan te helpen.

De 5-procentsregeling Additioneel Bestek maakt onderdeel uit van de Operatie opgestroopte mouwen. Hierin verplicht Rotterdam aannemers die gemeentelijke projecten realiseren, voor 5 procent van de aanneemsom werklozen uit Rotterdam in te schakelen. In eerste instantie zagen de aannemers – AVBB Waterweggebied – weinig in dit eenzijdige dictaat. “De bouw is geen vuilnisvat voor werklozen.” Na stevig overleg verleenden zij toch hun medewerking.

Na een jaar werken vond de eerste evaluatie plaats. Wat blijkt. De in eerste instantie tegenstribbelende aannemers doen hun best. Uit de 5-procentspool is een aantal mensen in vaste dienst gekomen bij aannemers. Maar door matige interesse bij een aantal gemeentelijke diensten, is het aantal projecten waarop de regeling van toepassing is, nog steeds mager. Volgens de evaluatie zien zij de noodzaak van de regeling niet in. “De regeling wordt als lastig ervaren in het proces van aanbesteding, onderhandelingen met aannemers en andere gemeentelijke instanties”, aldus de samenstellers. “Het argument dat de 5-procentsregeling in strijd zou zijn met de Europese regelgeving is onterecht.”

Hoe nu verder. “Er moet een centraal meldpunt komen voor de projecten die onder de regeling vallen”, aldus Wim Amesz van de dienst Stedebouw + Volkshuisvesting. Amesz is projectleider Additioneel Bestek. “Gemeentelijke diensten zullen verplicht worden daar hun investeringen boven de half miljoen gulden neer te leggen. De raad zal hier binnenkort over praten. Overigens heeft de moeilijk verlopende collegevorming geen consequentie voor de regeling. Dit project is namelijk geen twistpunt tussen de verschillende politieke partijen.”

Amesz en de zijnen gaan er vanuit dat de regeling ‘groeit’. “Nu is het nog een stekje, maar het heeft de potentie om uit te groeien tot een mooie, zelfstandige loot aan de boom van het werkgelegenheidsbeleid.”

Projecten – Achterstallig Onderhoud – Schoolgebouwen – 121 manjaren – Groen – 150 manjaren – Cruiseterminal Kop van Zuid – bouwplaatsbewaking – De Doelen – Spartastadion – 20 manjaren – Sloop Hannoloddsen – 6 manjaren – Luxortheater – 25 manjaren

Reageer op dit artikel