nieuws

Rijkswaterstaat ‘ontpoldert’ uiterwaarden

bouwbreed

Staan de Nederlanders bekend om de inpolderingen, in Arnhem gaat Rijkswaterstaat een stuk uiterwaarden ‘ontpolderen’. Rijkswaterstaat wil uiterwaarden aan de Rijn teruggeven om de rivier – letterlijk – meer ruimte te geven. In plaats van de Malburgse Veerdijk in Arnhem te versterken, moet de rivierdijk over een lengte van anderhalve kilometer enkele tientallen meters landinwaarts worden verplaatst.

Even voorbij de aftakking van de IJssel maakt de Rijn een scherpe bocht die bij hoogwater voor weerstand zorgt. Door de dijk te verplaatsen en de uiterwaarden te ‘ontpolderen’ wordt die bocht afgevlakt.

Bij hoog water kan dat een verschil van zo’n vijf centimeter opleveren met de huidige toestand, legt projectmanager S. Prins uit. Hij heeft het over ‘het dotteren van de rivier’. “Zo nu en dan moet je wat ruimte maken in de vaten.”

Stuwing

Naast de ontpoldering van de uiterwaarden, heeft Rijkswaterstaat nog een aantal andere maatregelen in petto. Zo moet de aarden baan van de spoorbrug bij Oosterbeek vervangen worden door palen. De brug zoals die nu is zorgt bij hoog water voor een stuwing van ongeveer vijftien centimeter.

Ook zouden er een aantal aanrijwegen naar veren en een sluis aan de zuidzijde van de rivier aangepast moeten worden.

De maatregelen nemen een jaar in beslag en moeten rond de f. 10 miljoen kosten. Met de werkzaamheden moet in verband met de Wet op de Waterkering uiterlijk eind 1999 worden begonnen. Ook ligt er dan een Europese subsidie voor dertig procent klaar.

De maatregelen aan de Malburgse Veerdijk te Arnhem duren een jaar en moeten rond de f. 10 miljoen kosten.

Reageer op dit artikel