nieuws

Riek Bakker zet haar tanden in Middelburg

bouwbreed

Middelburg heeft Riek Bakker ingehuurd om de toekomst van de Zeeuwse stad in kaart te brengen. Voor een bedrag van f. 3 miljoen gulden gaat haar Utrechtse stedenbouwkundige bureau BVR aan het werk om een ‘overallvisie’ voor de stad te maken. De verwachtingen zijn hoog gespannen.

Wethouder Piet Bruinooge van volkshuisvesting en ruimtelijke

ordening wrijft zich al bij voorbaat in de handen: “Riek Bakker is niet de eerste de beste. Het is iemand die niet alleen plannetjes maakt, maar ze ook uitvoert en dat heeft er in Middelburg nogal eens aan ontbroken. Plannen genoeg, maar er werd nauwelijks iets mee gedaan. Dat gaat nu veranderen, daarvan ben ik overtuigd.”

De opdracht van de gemeente Middelburg aan Riek Bakker en consorten bestaat uit drie delen: de ontwikkelingsvisie voor de gehele stad die ‘Kwaliteitsatlas voor de Toekomst, Middelburg 2030’ heet, de toekomst van het Stationsgebied, (waar onder meer een nieuwe schouwburg moet komen) en de ontwikkeling van het gebied De Mortiere, aan de zuidkant van Middelburg.

De afgelopen week heeft ‘iedereen’ zijn of haar zegje kunnen doen over de geplande projecten. Er werden, onder leiding van een medewerker van het bureau BVR, bijeenkomsten gehouden voor het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, raadsfracties, ambtenaren ‘lokale deskundigen’ en tenslotte de inwoners.

Meepraten

Vooral die laatsten zijn een belangrijk onderdeel in de manier van werken van Riek Bakker. Haar uitgangspunt is dat de inwoners in een vroeg stadium kunnen meepraten over de toekomst.

“We gaan net zo lang met iedereen aan de tafel zitten tot er een plan ontstaat waarvan iedereen zegt; ‘daar zijn we trots op’. De mensen weten zelf ontzettend goed wat ze missen of juist willen behouden in een stad. Laat hen mede het potlood hanteren als het gaat om scholen, voldoende soorten huizen, veelzijdige werkgelegenheid en infrastructuur”, aldus Bakker.

De uitkomst van de gespreksrondes gaat BVR evalueren. Daar worden vervolgens scenario’s van gemaakt die soms tot in het extreme, dus onuitvoerbare, worden doorgevoerd. “Dat is”, zegt wethouder Bruinooge, “om te prikkelen, om een discussie op te wekken en om te kijken tot hoe ver de grenzen van maatschappelijk en bestuurlijk Middelburg reiken.”

De analyseperiode duurt drie maanden, waarna op 19 en 20 mei de volgende gespreksrondes

plaatsvinden. Uiteindelijk ontstaan zo de bouwstenen voor het eindadvies van het bureau van Riek Bakker.

Mortierepolder

De aankoop van gronden in de Mortierepolder is inmiddels goedgekeurd door de Middelburgse gemeenteraad. In het gebied, dat ligt tussen de Torenweg, Nieuwlandseweg, Rijksweg A58 en beide zijden van de Schroeweg heeft Middelburg een kleine tachtig hectare op het oog.

Hierover is overeenstemming bereikt met het Bureau Beheer Landbouwgronden. Met de aankoop is een bedrag gemoeid van f. 10 tot f. 12 miljoen. Op 1 november van dit jaar moet een deel worden betaald, de rest in november 2000. In De Mortiere moeten hoogwaardige, milieuvriendelijke bedrijven komen en verder is er plaats voor ongeveer zeshonderd woningen.

Het gehele gebied omvat 160 hectare en op het resterende deel heeft Middelburg een optie. Wethouder Bruinooge denkt dat er misschien al in het jaar 2000 begonnen kan worden met het bouwen van woningen.

Reageer op dit artikel