nieuws

Publiek-privaat flirten onder toezicht Furd

bouwbreed

Duidelijk maken waar het nou echt om gaat, blijkt vaak een hele opgave. In het startdocument van de Foundation for Urban and Regional Development (Furd) zijn de doelstellingen helder uiteen gezet, maar het blijft toch rapportentaal. Een andere taal dan initiatiefnemer Rob van der Leij na afloop van de officiele presentatie spreekt: “Vind je een goed verhaal? Of vind je het een klote verhaal?”

Zeg niet dat je het “een boeiend thema vindt”, want zo praten de heren van de Furd niet met elkaar. De bijeenkomst, woensdag in The Grand in Amsterdam werd gekenmerkt door grote, krachtige woorden.

“Nederland barst van het geld. Het is van de gekke dat publiek private samenwerking zo moeizaam van de grond komt”. Prof. Heertje, altijd goed voor gepeperde uitspraken, was als dagvoorzitter goed op dreef.

Furd wil publieke en private partijen bij elkaar gaan brengen. Zeggen waarop het staat, is daarbij geboden. Als Pietje Jantje niet vertrouwt, moet hij ronduit vertellen. Tegen de man van de Furd uiteraard, niet tegen elkaar. Mr. drs. D.J. Bruinsma (ministerie van economische zaken) vergeleek Furd met een mediator, een bemiddelaar die belangentegenstellingen overbrugt.

“Het begon met een flirt. We hebben nu een tweede afspraak gemaakt”, licht drs. J.W. Oosterbaan, voorzitter Stadsdeelraad Amsterdam Noord, de eerste opdracht aan Furd toe. In coproductie gaan Furd en Oosterbaan onderzoeken hoe het bedrijventerrein Buiksloterham/Papaverweg tot bloei kan worden gebracht. Waar Oosterbaan nu, in de eerste fase, behoefte aan heeft is kennis. Inschakeling van Furd heeft, zo verklaart Oosterbaan, als voordeel dat marktinformatie kan worden ingewonnen zonder dat direct bindingen over de uitvoering hoeven te worden aangegaan.

Reageer op dit artikel