nieuws

Projectontwikkelaar Bemog timmert aan de weg in Assen

bouwbreed

van onze correspondent

Projectontwikkelaar Bemog uit Kampen, architect Martin Dubbelin van Bugel en Hajema uit Assen en de Duitse hoogleraar Joachim Elbe hebben met hun plan ‘Cascade’ de ideeenprijsvraag van de gemeente Wageningen gewonnen. ‘Cascade’ moet een nieuwe invulling geven aan het plangebied Rustenburg, een woningbouwlocatie, die zich uitstrekt tussen de historische binnenstad en het rivierenlandschap langs de Rijn.

Om zoveel mogelijk goede ideeen te verzamelen, schreef de gemeente Wageningen de besloten prijsvraag ‘Tussen stad en natuur’ uit. Bemog won en mag zestig procent van de 430 woningen bouwen. De andere veertig procent worden gebouwd door de winnaar van de tweede prijs: projectontwikkelaar MAB uit Den Haag, die samenwerkt met de Berlijnse architect Rob Krier en het plan ‘Parkstad’ heeft ingediend.

De vakjury koos voor ‘Cascade’ omdat de ontwerpers een balans gevonden hebben tussen de verdichting tegen het centrum aan en anderzijds de transparante laagbouw richting de dijk. Tegen het centrum aan situeren de ontwerpers een Hoch Hausachtige parksetting, terwijl langs de dijk de kans gegrepen wordt om nieuwe dijkwoningen te bouwen.

Een ander zwaarwegend argument voor de hoofdprijs is de grote aandacht voor duurzaam bouwen en materiaalgebruik. Plan ‘Parkstad’ wordt door de vakjury als een ‘monumentaal’ plan omschreven. “Met veel vakmanschap wordt de klassieke stedenbouw nieuw leven ingeblazen”, aldus het juryrapport. De Wageningers zelf, die middels een enquete en een publieksprijs hun oordeel mochten geven, vonden ‘Parkstad’ de eerste prijs waard en ‘Cascade’ op de tweede plaats gezet.

Door zowel met de eerste en de tweede prijswinnaar het nieuwe plan uit te voeren, kiest de gemeente Wageningen niet de gemakkelijkste weg, vindt architect en vakjuryvoorzitter Aat van Tilburg. Deze opzet vraagt van de tweede prijswinnaar dat hij zich volledig inzet voor een ander plan, dan hijzelf heeft ingediend. ‘Cascade’ en ‘Parkstad’ verschillen zoveel van elkaar, dat in ieder geval een ontwikkelaar een sterke ommezwaai moet maken.

De gemeente stelt de komende weken een nota van uitgangspunten op. Aan de hand daarvan worden een stedenbouwkundig en een bestemmingsplan gemaakt en op z’n vroegst in het voorjaar 1999 kan de uitvoering beginnen.

Het gemeentebestuur van Wageningen is enthousiast over het resultaat van de prijsvraag. De plannen waren divers van kwaliteit en inspirerend in het vinden van oplossingen voor het plangebied.

De vakjury wijst er in haar nawoord nog op dat gemeenten bij ontwerpwedstrijden beter een andere werkwijze kunnen volgen. Wageningen koos voor de combinatie van ontwikkelaars en ontwerpers, die de rekening van het ontwerp op voorhand zelf betalen.

Daarmee wordt de onafhankelijke rol van de creatieve ontwerper vermengd met de rol van uitvoering en projectontwikkeling. Dat kan belemmerend zijn voor de kwaliteit van ontwerpen. Liever ziet de vakjury dat de gemeenten de ontwerpwedstrijd behandelt als meervoudige opdracht en die als zodanig vergoedt.

Reageer op dit artikel