nieuws

Plannen nieuwbouw en sloop vallen slecht in Groningen

bouwbreed Premium

De plannen voor de nieuwbouw van driehonderd koopwoningen en sloop of ingrijpende renovatie van maar liefst zeshonderd bestaande huizen in de inmiddels beruchte Groningse Oosterparkwijk zijn als een bom ingeslagen bij de wijkbewoners.

De buurtorganisaties zijn zich wild geschrokken van de voorgenomen prijsklasse van tussen de 250.000 en 300.000 gulden voor de meeste nieuwbouwwoningen in de achterstandswijk, waar al jarenlang een torenhoge werkloosheid heerst. De organisaties verwachten niet dat veel wijkbewoners in staat zullen zijn dergelijke bedragen voor een eigen huis op te hoesten.

De combinatie van nieuwbouw en sloop/renovatie in de Oosterparkwijk gaat naar schatting bijna vierhonderd miljoen gulden kosten. Volgens de initiatiefnemers, de gemeente Groningen en de woningcorporaties Groningen en Gruno, zijn de aangekondigde plannen noodzakelijk om de dreigende leegloop tegen te gaan. Met name gezinnen met een wat hoger inkomen, blijken de wijk de laatste tijd massaal de rug toe te keren.

Daardoor neemt het draagvlak voor voorzieningen als scholen en winkels af en dreigt de buurt verder te verloederen. De buurtorganisaties kunnen zich overigens wel degelijk vinden in de achterliggende problematiek van de aangekondigde maatregelen, maar vrezen dat weinig buurtbewoners bedragen van boven de twee ton kunnen ophoesten. Liever zien ze de bouw van veel goedkopere woningen tegemoet.

De organisaties vrezen dat juist de combinatie met grootschalige sloop het voor de lagere inkomensgroepen onmogelijk maakt in dezelfde wijk terug te keren.

Reageer op dit artikel