nieuws

Opslag gevaarlijke stoffen Rotterdam verbeterd

bouwbreed Premium

De opslag van gevaarlijke stoffen in Rotterdam is in 1997 aanmerkelijk verbeterd. Van de 120 door de Milieudienst Rijnmond (DCMR) gecontroleerde bedrijven bleek ruim 60% een goede of bijna goede opslag te hebben. In 1996 was dat nog maar 20%.

Twee jaar geleden besloot de DMCR de controle bij transport- en expeditiebedrijven en stuwadoors sterk te intensiveren toen bleek dat het slecht gesteld was met het beheer van gevaarlijke stoffen. Het besluit was amper gevallen toen bij het bedrijf CMI in Rotterdam brand uitbrak. Voor deze chemiebrand moet het bedrijf op 6 april voor de rechtbank verschijnen. Na de brand besloot de DCMR nog scherper te gaan controleren.

De 120 bedrijven die in 1997 een controle ondergingen, kregen gemiddeld vier maal bezoek van de milieudienst. In totaal moest de dienst 140 aanschrijvingen de deur uit doen, 15 dwangsommen opleggen en 21 processen-verbaal opmaken.

Reageer op dit artikel