nieuws

Onduidelijkheid over omvang woonwijk bij Bemmel

bouwbreed

Komen er nu 500, 400 of 470 woningen te staan? De afgelopen dinsdag bij de Raad van State afgehandelde procedure tegen het nieuwe bestemmingsplan Klein Rome, moet uiteindelijk antwoord op deze vraag geven. bouwland en weide. Voordat een bestemmingsplan rechtsgeldig is, moeten Gedeputeerde Staten er hun oordeel over uitspreken. In dit geval heeft GS het plan grotendeels goedgekeurd, op een klein stukje na. Dat ligt aan de oostkant en grenst aan het loonwerkbedrijf De Haar. Als De Haar zo dicht bij woningen komt te liggen als het gemeentebestuur voor ogen heeft, zou de onderneming nooit meer kunnen uitbreiden. Er gaan dan immers zeer strenge milieuregels gelden.

De gemeente is het niet eens met het besluit van GS en tekende daarom beroep aan bij de Raad van State. Ook De Haar is daar in verzet gekomen. Hij wil dat de lat nog hoger wordt gelegd. Er zou nog een grotere afstand tussen zijn bedrijf en de nieuwbouw aangehouden moeten worden.

GS blijven er echter bij dat een bebouwingsvrije zone van 50 meter tussen de loonwerker en de nieuwbouwwijk het bedrijf voldoend uitbreidingsmogelijkheden biedt. Als de variant van GS wordt gevolgd, kunnen dertig woningen minder worden gebouwd dan de 500 die de gemeente heeft gepland.

Als het aan De Haar ligt, worden het er nog minder. Hij wil dat er een zone van 100 meter wordt aangehouden, gemeten vanaf zijn perceelgrens. Komt dat er door, dan kunnen er in Klein Rome 100 woningen minder worden gebouwd.

De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State gaat zich beraden en hoopt over zes weken een oordeel te vellen.

Reageer op dit artikel