nieuws

NVWB voorspelt in oosten Randstedelijke problemen

bouwbreed

De NVWB-Oost vreest op korte termijn randstedelijke congestieproblemen in het oosten van ons land. De economische groei is daar hoog en het aantal arbeidsplaatsen stijgt snel. De investeringen in infrastructuur blijven echter ver achter. Daardoor neemt de druk op de infrastructuur hand over hand toe.

Uit recent onderzoek blijkt dat de economische groei in het oosten al sinds de jaren zeventig hoger is dan in de Randstad. Oost- en Midden-Nederland leveren nu al 25% van de nationale economie. De Randstad is nog steeds koploper met 40%, maar die cijfers groeien snel naar elkaar toe.

De groei van de infrastructuur in het oosten blijft daar echter ver bij achter. Gemiddeld groeide de infrastructuur afgelopen jaar in Nederland met 8%. Het Oosten drukte dat gemiddelde behoorlijk met een percentage van 2,5. Dat is nauwelijks boven het gestegen prijspeil.

“Zorgwekkend”, zo vindt de NVWB-Oost. Dit klemt temeer omdat de marktsector wel investeert in de Oostelijke regio. Zij steekt honderden miljoenen in woningen, kantoren, bedrijfspanden en opwaardering van stadskernen. Daarbij scoren vooral het knooppunt Arnhem-Nijmegen, Twente en Zwolle goed.

Vooral bezorgd zijn de oostelijke wegenbouwers over het feit dat Rijkswaterstaat Oost-Nederland momenteel hoofdzakelijk met studies bezig is, die pas over een aantal jaren tot verbetering van de hoofdwegen A1 en A12 zullen leiden. En dat terwijl Gelderland en Overijssel nog zitten met een baaierd aan ontbrekende schakels in het hoofdwegennet.

Daarnaast blijven ook gemeenten en provincies ver achter met investeren in infrastructuur.

De NVWB vindt dan ook dat er fors meer geld in de oostelijke wegen moet worden gestopt, desnoods ten koste van consumptieve uitgaven. Gebeurt dat niet, dan ontstaan er in het Oosten randstedelijke problemen die op termijn een obstakel gaan vormen voor de economische expansie in de regio.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels