nieuws

Nuchtere Hazewinkel de gedoodverfde opvolger

bouwbreed Premium

“Ja, ik heb het naar mijn zin en Dik (Wessels/red.) ook. Het eerste jaar heb ik gebruikt om het bedrijf te leren kennen. Wanneer ik voorzitter raad van bestuur word? Ja, dat weet ik niet.”

Voor Herman Hazewinkel, vice-voorzitter raad van bestuur Koninklijke Volker Wessels Stevin, was het de eerste maal, dat hij bij de presentatie van de jaarcijfers was. Tot voor vorig jaar was hij lid raad van bestuur Kondor Wessels Groep, dat samenging met Volker Stevin. Aad van Baardewijk, de huidige voorzitter, moet nog een jaar en Hazewinkel wordt als de gedoodverfde opvolger gezien. Hij en Van Baardewijk gaan er niet op in. “De raad van commissarissen heeft ook nog wat te zeggen”, zegt Van Baardewijk nuchter.

In de raad van bestuur neemt Hazewinkel de belangrijke portefeuille Duitsland voor zijn rekening. “Het is met een omzet van f. 600 miljoen, een groei van 25 procent ten opzichte van 1996, onze tweede thuismarkt. Met 12 procent van de omzet is het nog relatief klein, maar zal zeker in de toekomst groeien. We orienteren ons, maar kopen zeker geen volume bij. We kijken heel kritisch want het over te nemen bedrijf moet met ons concept kunnen werken.”

Als een van de weinige Nederlandse aannemers weet de oude Kondor Wessels-groep zich staande te houden. Ter versterking zijn de Duitsland-activiteiten van Volker Stevin ingebracht. De bijdrage aan het resultaat ligt zelf boven het gemiddelde van de gehele groep. “De terugval van de Duitse markt is behoorlijk”, waarschuwt Hazewinkel. “Tot zeker aan de eeuwgrens blijft de bouwmarkt in de problemen. Toch zijn de vooruitzichten op middellange termijn goed. De Duitse overheid heeft juist 2 miljard DM uitgetrokken om het eigen woningbezit te stimuleren, dat ligt nu nog onder de 40 procent. De ‘Wende’ heeft de markt verstort. Het duurt jaren voordat de situatie is gestabiliseerd.”

“Voor Kondor Wessels Groep betekent dat we ons concentreren op de grondgebonden woningen, dat is ongeveer 90 procent van onze omzet. Door onze werkmethode en een goede prijs/kwaliteit verhouding houden we ons staande.”

Krap twee jaar geleden is de toenmalige Kondor Wessels Groep begonnen met de bouw voor derden. Er werd een speciaal planningsbureau voor opgezet. Volgens Hazewinkel begint dat nu een succesvolle activiteit te worden. “We bouwen in opdracht van beleggers en ontwikkelaars woningen, dat is inmiddels 30 procent van onze omzet. We stellen ons gehele concept van bouwen ter beschikking. Zo bouwen we voor Wilma. Nee, dat is geen voorbode voor de overname van de Duitsland-activiteiten van Wilma.”

Minder succesvol zijn de grensoverschrijdende activiteiten. “Het werken vanuit Nederland in Duitsland is door ons tot het minimum teruggebracht. We zijn het afgelopen jaar in een aantal valkuilen getuimeld. De oorzaak is dat de opdrachtgever vanwege de economische situatie niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Om goed in Duitsland te werken, moet je er zijn gevestigd.”

Reageer op dit artikel