nieuws

Noord-Brabant tegen Streekplan Zeeland

bouwbreed

Noord-Brabant is niet blij met de voornemens van buurprovincie Zeeland om bij Tholen en St. Philipsland woningbouw en bedrijventerrein te ontwikkelen. Maar vooral het plan om bij de zogenoemde Zoomas economische functies te vestigen, stuit bij Noord-Brabant op de nodige weerstand. Volgens deze provincie tasten de plannen het landelijk gebied aan.

In een brief aan het Zeeuwse provinciebestuur stellen gedeputeerde staten van Noord-Brabant, dat vooral de ontwikkeling van de woningbouw en bedrijventerreinen voor Tholen en St. Philipsland, op de plannen in West Brabant moeten worden afgestemd. De markt is beperkt en de plannen in het ene gebied hebben zekere gevolgen voor de leefbaarheid in de andere provincie.

In het streekplan van Zeeland wordt verder voorgesteld dat de Thoolse ontwikkelingen moeten aansluiten bij economische versterkingen langs de Zoomas (de A4 zuid). Een voornemen dat bij Noord-Brabant op weerstand stuit. “Vanuit Noord-Brabant wordt geen ruimtelijke economische ontwikkelingen in relatie tot de Zoomas voorgestaan. De economische ontwikkeling in West-Brabant wordt in hoofdzaak aangehaakt aan de A16 en het stedelijk knooppunt van de stad Breda”, zo schrijft het provinciebestuur naar hun collega’s in het Zeeuwse. In het streekplan van Noord-Brabant worden economische ontwikkelingen in de omgeving van de Zoomas uitgesloten.

Buiten het feit dat Noord-Brabant een andere kijk heeft op de economische inrichting van dat gebied, is het ook uit oogpunt van landschappelijk belang tegen de versterking van de Zoomas. “Economische ontwikkeling in relatie tot de Zoomas berekend een aantasting van kwaliteiten in het landelijk gebied.”

Negatief

Een mening die tevens wordt onderschreven door de gemeente Woensdrecht. “De voorgestane ontwikkelingen hebben negatieve gevolgen voor het open landelijk gebied van Woensdrecht”, zo hebben Burgemeesters en Wethouders van deze gemeente het Zeeuwse provinciebestuur laten weten.

Het definitieve streekplan moet door Zeeland nog worden vastgesteld.

Reageer op dit artikel