nieuws

Nieuwe visie op beveiliging Zandmaas

bouwbreed Premium

De Maaswerken, een Projectorganisatie waarin Rijk en provincie Limburg samenwerken, heeft een nieuw plan ontwikkeld voor de beveiliging van de Zandmaas in Limburg.

In de nieuwe variant is een 500 ha groot natuurgebied ten westen van het lateraalkanaal bij Roermond. Dit wordt over een strook van acht kilometer langs Horn, Heel en Beegden tot enkele meters uitgediept. De graafwerkzaamheden leveren enkele miljoenen tonnen grind op en zijn kostenneutraal. Het natuurgebied heeft een waterbergend vermogen van 14 tot 16 miljoen kubieke meter. Verder moeten er drie hoogwatergeulen bij Oijen, Bergen en Lomm komen die alleen bij hoog water vol stromen.

De ministers Jorritsma en Van Aartsen bepreken binnenkort het nieuwe plan en de uitvoering ervan. De natuurorganisaties staan redelijk positief tegenover de nieuwe visie van De Maaswerken.

Het plan levert vrijwel net zoveel natuur en waterbergend vermogen op als de eerste variant, die de voorkeur had. Het plan past tevens binnen de rijksmiddelen ( – 560 miljoen) voor de totale Maaswerken, die Minister Jorritsma beschikbaar heeft. Het plan van de zuidelijk gelegen Grensmaas, dat 1000 ha nieuwe natuur oplevert, moet zich zelf betalen.

Reageer op dit artikel